Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Zonnelied / Franciscus leeg
Zonnelied:
tekst & muziek
toelichting
origineel
referenties
alle downloads 
Zoek in Kinderkerk

Wie danken jou, mijn goede God?

Het Zonnelied van Sint Franciscus

In 1997 schreef ik een kinderversie - ook aardig voor volwassenen - van Franciscus' Zonnelied uit 1225. Deze rubriek gaat over die kinderversie, maar bevat als documentatie ook het origineel met de vertaling van Steggink.

Wie danken jou, mijn goede God wordt met enige regelmaat en met veel plezier in de Studentenkerk gezongen. In de loop van de jaren is de begeleiding toegevoegd en uitgebreid. De meest recente toevoeging is een vierstemmige zetting voor koor a capella, voor coupletten 4 en 7, die wat meer muzikale afwisseling moet bewerkstelligen.

De websitestatistieken laten zien dat veel mensen in Franciscus' Zonnelied ge´nteresseerd zijn - en wellicht ook in deze kinderversie. Zingt u dit lied in uw kerk of elders? Gebruikt u de tekst op een andere manier? Heeft u suggesties? Ik hoor het graag.

Willibrord Huisman, 2009

Overzicht

  • Lied: Inleidende tekst, liedtekst en melodie
  • Toelichting en verantwoording
  • Originele tekst van Franciscus (in het Umbrisch) met vertaling van Otger Steggink
  • Referenties
  • spring naar een punt verderop in deze pagina printversie; partijen en partituren; oefenopnamen 2009
 

Bestand

Omvang

Formaat

Bevat

Ptt_Zonnelied.doc
Ptt_Zonnelied.pdf
619 kB
115 kB
Word2000, MSDraw
PDF
Alles: partij en partituur, incl. vierhandig piano en sopraanklokkenspel,
vierstemmige koorzetting a capella (couplet 4 en 7),
plus beschrijving, originele tekst, vertaling, referenties.
Zonnelied_Melodie_Zang_1246.mp3
484 kB
MP3
Solo gezongen door Eva Huisman, 2009: couplet 1, 2, 4, en 6
Zonnelied_Melodie_Zang_Knd.mp3
264 kB
MP3
idem, alleen de coupletten 2 en 6, die de kinderen uit het hoofd leren
Zonnelied_Melodie_Sninoblokfluit.mp3
126 kB
MP3
Melodie op sopraninoblokfluit, met klokkenspelvoorspel vooraf
Zonnelied_Tegenmelodie_Klokkenspel.mp3
129 kB
MP3
Tussenspel en bovenstem op klokkenspel
Ptt_Zonnelied_A.gif
18 kB
GIF plaatje
Schermafbeelding van partituur, deel A
Ptt_Zonnelied_B.gif
19 kB
GIF plaatje
Schermafbeelding van partituur, deel B
Dit is een van de meer op zichzelf staande liedjes die voor de Kinderkerk geschreven zijn. Het geheel is opgenomen in de uitgave De goede vis.
 
Deze rubriek: maart 1998
Update: september 2009
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen