Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Zonnelied / Franciscus leeg
Zonnelied:
tekst & muziek
toelichting
origineel
referenties
alle downloads 
Zoek in Kinderkerk

referenties

Referenties bij Wie danken jou, mijn goede God?

1. Han van Uden, Als het op vieren aan komt, Gooi & Sticht 1991
p. 127: Franciscus' bekering

2. Otger Steggink: Het Zonnelied van broeder Frans van Assisi (met tekeningen van de auteur)
BV v/h Gottmer's Uitgeversbedrijf, Nijmegen, 1982, ISBN: 9060755839

3. Joanne Klink, Het huis van licht, Kok Kampen, 1984, 1994
p. 92-98 (in Deel I: Het Huis van Licht): sprookje, verhalen van St. Franciscus, het Zonnelied

4. Brian Wildsmith, Sint Franciscus, Christofoor, 1995
Op het schutblad een bewerking van het Zonnelied die kennelijk is overgenomen uit een boek van Leonard Beuger: Franciscus van Assisi, Het Zonnelied. Liederen, gebeden & brieven uit de eigenhandige geschriften, gekozen en in het Nederlands weergegeven door Leonard Beuger, uitg. Vrij Geestesleven, Zeist 1992.

5. Helene Nolthenius: Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam, 1989, ISBN: 9021477203

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen