Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Zonnelied / Franciscus leeg
Zonnelied:
tekst & muziek
toelichting
origineel
referenties
alle downloads 
Zoek in Kinderkerk

Het Zonnelied van Sint Franciscus

Originele tekst, met vertaling van Steggink.

Canticum fratris Solis
vel Laudes Creaturarum
Loflied van broeder Zon of loflied van de schepselen
Incipiunt laudes creaturarum quas fecit beatus Franciscus
ad laudem et honorem Dei cum esset infirmus apud sanctum Damianum
Hier begint het loflied van de schepselen,
dat de zalige Franciscus maakte tot lof en eer van God, toen hij ziek was bij San Damiano.
Altissimu onnipotente bon signore,
tue so le laude la gloria e l'honore et onne benedictione.
Hoogste, alvermogende, goede Heer,
van Jou zijn de lof, de roem en de eer en alle zegening.
Ad te solo, altissimo, se konfano
et nullu homo ene dignu te mentovare.
Jou alln, Hoogste, komen ze toe,
en geen mensenkind is waardig Jou te namen.
Laudato sie, mi signore, cun tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual' iorno, et allumini noi per loi.
Wees geloofd, mijn Heer, met al jouw schepselen,
vooral mijn grote broer Zon,
die de dag is en ons verlicht door zichzelf.
Et ellu bellu e radiante cun grande splendore,
de te, altissimo, porta significatione.
En hij is mooi en stralend met grote glans;
van Jou, Hoogste, draagt hij het teken.
Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle,
in celu l'i formate clarite et pretiose et belle.
Wees geloofd, mijn Heer, door zuster Maan en de Sterren,
aan de hemel heb Jij ze gemaakt: klaar en kostbaar en mooi.
Laudato si, mi signore, per frate vento,
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.
Wees geloofd, mijn Heer, door broeder Wind,
en door de lucht en bewolkt en helder en alle weer,
door wie Jij aan jouw schepselen onderhoud geeft.
Laudato si, mi signore, per sor aqua,
la quale multo utile et humile et pretiosa et casta.
Wees geloofd, mijn Heer, door zuster Water,
die zeer bruikbaar en nederig is, en kostbaar en kuis.
Laudato si, mi signore, per frate focu,
per lo quale enn'allumini la nocte,
ed ello bello et iocundo et robustoso et forte.
Wees geloofd, mijn Heer, door broeder Vuur,
door wie Jij de nacht verlicht,
en hij is mooi en speels en robuust en sterk.
Laudato si, mi signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Wees geloofd, mijn Heer, door zuster onze Moeder Aarde,
die ons voedt en verzorgt.
en velerlei vruchten voortbrengt, met kleurige bloemen en groen.
* Laudato si, mi signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore,
et sostengo infirmitate et tribulatione.
* Wees geloofd, mijn Heer, door hen die vergeven uit liefde tot Jou,
en ziekte en tegenspoed verduren.
* Beati quelli ke 'l sosterrano in pace.
ka da te, altissimo, sirano incoronati.
* Gelukkig zij die het in vrede verdragen,
want door Jou, Hoogste, zullen wij worden gekroond.
* Laudato si, mi signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente p skappare.
* Wees geloofd, mijn Heer, door onze zuster lichamelijke Dood,
aan wie geen levend mens kan ontkomen.
* Guai a quelli, ke morrano ne le peccata mortali:
beati quelli ke trovar ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda nol farr male.
* Wee hen die sterven in de zonden-ten-dode:
gelukkig zij die gevonden zullen worden in jouw heiligste wil,
want de tweede dood zal hen geen kwaad doen.
Laudate et benedicete mi signore,
et rengratiate et serviateli cun grande humilitate.
Looft en zegent mijn Heer,
en dankt en dient Hem in grote deemoed.

Tekst en vertaling zijn letterlijk overgenomen van Steggink [2]. De met * gemarkeerde verzen zijn door Franciscus in tweede instantie toegevoegd [5].

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen