Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Water, Water leeg
Water, water!:
 
origineel
hertaald
spiegelverhaal
 
dooplied
Zoek in Kinderkerk

dooplied

Water, water!

Luister hoe Eva het refrein op de piano speelt en het tegelijk voorzingt!

Water, water, wat ben je goed bedacht!
Water, water, waardoor de wereld lacht!
Water, je bent ons allemaal gegeven,
Water, hoera! zodat we kunnen leven.

Dit is het refrein van het lied Water, water! Je moet het vrolijk zingen en met heel veel vaart. Het woordje hoera moet je niet roepen, maar juichen, met je handen in de lucht. Je kunt het thuis oefenen want het heeft maar 4 tonen. Als je een handige grote zus hebt kan ze de pianopartij zo voor je spelen: klinkt een beetje vreemd, maar wel mooi.

In de kerk zingen de grote mensen drie coupletten, die gaan over wat water allemaal kan doen en over wat je allemaal met water kan doen. Het koor zingt zelfs vierstemmig. En de pianisten, die laten het water ongelooflijk stromen!


Volk + koor

Kinderen:

Beluister dit refrein.

Volk + koor

Kinderen: Water, water...

 

Volk + koor

Kinderen: Water, water...

 


Eerste twee maten van het pianovoorspel. Let op de toonsoort! Toelichting

Dit lied is in 1996 geschreven voor een doopdienst in de Studentenkerk. Deze was bijzonder, omdat er met de dopelingen veel kinderen meekwamen die niet eerder in de Studentenkerk waren geweest. Om verschillende redenen is het dan onwenselijk om al die kinderen gedurende de hele dienst in de grotemensenkerk te houden. Enerzijds brengen ze de rust in het gedrang, anderzijds is de academische sfeer niet aan de kinderen besteed. Belangrijker is, dat het apart werken met de kinderen de kans geeft om hen een waardevolle bijdrage aan de doop zelf te laten verzorgen.

Het lied Water, water! is geschreven om in deze opzet te passen. De kinderen komen pas bij de eigenlijke doop in de grotemensenkerk, terwijl ze in het eerste deel van de dienst apart bijeen zijn in de pastorie. Zodoende is er gelegenheid om met hen de tekst te lezen en het liedje in te studeren - dat dus noodzakelijkerwijs zeer kort en eenvoudig moet zijn. 

Om deze reden zingen de kinderen het refrein, terwijl de volwassenen - die immers kunnen lezen - drie coupletten zingen. Het klaterende water wordt verbeeld in de vierhandige pianopartij. Door het refrein tevoren aan de kinderen toe te sturen, kunnen ze het thuis al een beetje oefenen.

Toelichting bij de naar een plaats verderop in deze pagina partituur

Watervallen in de primo. De secundo verdubbelt de koorpartij.De muziek bestaat uit drie coupletten waarin allerlei eigenschappen van water worden genoemd; het derde couplet betreft vooral die eigenschappen die met mensen te maken hebben - waarvan de laatste dopen is. In het refrein trekken de kinderen de conclusie: ze juichen het water toe. Melodie en ritme van het couplet zijn weinig geprononceerd, waardoor het refrein van de kinderen des te uitbundiger is. Het couplet wordt eerst vierstemmig door het koor gezongen, daarna door allen, voorzien van een lange reeks toonladders in de primo van de piano.

Hoewel couplet en refrein eenvoudig te zingen zijn, is het lied als geheel tamelijk onorthodox als gevolg van de gekozen toonsoort, waardoor onverwachte klankeffecten ontstaan. Hiervoor is een foutloos uitgevoerde pianopartij essentieel.

Het couplet wordt herhaald; eerst zingt het koor het vierstemmig (B), daarna het volk eenstemmig (C) met toonladders in de piano.  Eventueel kan overwogen worden dit herhalen achterwege te laten. Men schuift dan de vierstemmige koorpartij (B) en de toonladders van de primo (C) in elkaar. Eventueel kan men ook de complexiteit opvoeren: eerste couplet vierstemmig koor, tweede couplet allen éénstemmig met primo-partij, derde couplet vierstemmig met gemeente en primo.


Bestand
Omvang
Formaat (zie toelichting)
Bevat
Ptt_WaterWater.doc
821 kB
Word2000 met MSDraw 
Volledige partituur (koor, kinderen, volk, 4-handig piano) plus partijen
Ptt_WaterWater.pdf
124 kB
PDF 
"
Water_Refrein.mp3
131 kB
Geluidsopname in MP3PRO 
Refrein gezongen en gespeeld door Eva

 

Dit lied staat ook in de bundel 'De tweede lezing' en in Vieringen met Kinderen 1997/2.
Pagina geschreven 1997
bijgewerkt februari 2007
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen