Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Excuses; deze pagina moet worden voltooid, bijgewerkt, of herzien.
Stuur gerust een mailtje met uw vragen, wensen of opmerkingen.
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Groot Tafelfeest
Groot tafelfeest:
1996: 
- De doortocht
- Zoveel vragen
1999: 
- Breken en delen
- Tafelgebed
- Liedje: Goddank!
2005: 
- Liturgie en woord
- Liedje: Aan tafel!
- Fotoverslag
2007: 
- Foto's, I
2011: 
- Liedje: Welkom
  in het land van God
 
Zie inmiddels elders:
Anders dan anders
Het avondmaal voor
kinderkoor, jongerenkoor,
en allen. Uit De lastpost

Brood delen (door Eva); Klik voor 100%Groot tafelfeest

In de Studentenkerk vieren de kinderen uit de derde en vierde groep het Groot Tafelfeest. Dit organiseren we elke twee jaar (alternerend met de overstap voor achtstegroepers en eersteklassers).

Met het Groot Tafelfeest vieren we gezamenlijk dat deze kinderen aan de gemeenschap waar ze deel van uit maken willen uitdrukken wat de eucharistie voor hen betekent. In die zin lijkt het op wat in de Rooms-Katholieke kerk de eerste communie genoemd wordt.

In de praktijk vormt zich rond de jaarwisseling een groep kinderen die mee willen doen. Met hun ouders wordt enkele malen overlegd onder leiding van één van de pastores. Daarna zijn er vier tot acht bijeenkomsten met de kinderen onder begeleiding van één of twee ouders van de kinderkerkgroep; de laatste weer met de pastor erbij, in de kerk.

Het geheel wordt afgesloten met het Groot Tafelfeest zelf, een speciale viering, gewoon op zondag 11 uur, samen met alle volwassen kerkgangers en met de jongere en oudere kinderen.

Zie ook onderstaande uitnodiging die we in 2004 aan de kinderen verzonden hebben.

Uitnodiging 2004, klik voor vergroting

In de Studentenkerk? 

Bij het starten van de Kinderkerk (in 1990) was een dergelijk feest voor kinderen nog ondenkbaar in de Studentenkerk. Inmiddels hebben de kinderen zich een vaste plaats in de zondagse kerk verworven. 

Wilt u meer weten over de achtergronden, lees dan de twee meer of minder verouderde discussienotities (2001 en 1999) die tot deze invulling van het feest geleid hebben. 

Twee maal hebben we met de kinderen een voorlopern van het tafelfeest gevierd: in 1996 en 1999, waarbij het tafelgebed Zoveel vragen en het tafelliedje Goddank gezongen zijn.

Sinds 2002 vieren we regelmatig Groot tafelfeest. In 2005 waren we met tien kinderen. Van deze viering is een vrolijk fotoverslag bewaard gebleven, een korte beschrijving van de liturgie, met de overweging van Froukien Smit,  en het nieuwe lied 'Aan Tafel' op tekst van Hendrik Jan Bosman.

Klik voor vergroting die vermoiedelijk niet op uw scherm past. De tafelfeest-
vierders van 
19 juni 2005

Tafelfeest 2007: 17 juni 

In 2007 deden weer negen kinderen mee: Anne, Sjir, Sebastiaan, Amber, Loek, Franke, Sara, Michiel, en Sacha. We hebben nog hier nog geen goede groepsfoto, maar wel een fotoreeks van de rondleiding door de kerk onder leiding van Theo Koster.

Het volgende Groot Tafelfeest vieren we in 2009 .

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen