Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Groot Tafelfeest
Groot tafelfeest:
1996: 
- De doortocht
- Zoveel vragen
1999: 
- Breken en delen
- Tafelgebed
- Liedje: Goddank!
2005: 
- Liturgie en woord
- Liedje: Aan tafel!
- Fotoverslag
2007: 
- Foto's, I
2011: 
- Liedje: Welkom
  in het land van God
 
Zie inmiddels elders:
Anders dan anders
Het avondmaal voor
kinderkoor, jongerenkoor,
en allen. Uit De lastpost

Tafelgebed van de Tafeldienst 1999

Voorganger:

God, wij danken jou,
dat jij Jezus naar ons hebt gestuurd,
die wij jouw zoon noemen;

Allen:

omdat Jezus ons heeft geleerd
wat het is om een mens te zijn
zoals jij het wilt.

Kinderen:

Dat is: 
help de mensen om je heen,
help ze met heel je hart; 
wees aardig tegen iedereen,
ook tegen de mensen die je kwaad willen doen;
maak je geen zorgen over je kleren en je eten;
maar deel alles wat je hebt met anderen.

Voorganger:

God, wij danken jou,
dat jij dit brood aan ons hebt gegeven,
dat wij het brood van leven noemen;

Allen:

omdat Jezus ons heeft geleerd
wat het is om te breken en delen
zoals hij zichzelf gaf
aan iedereen.

Lied:

Goddank! Goddank! God, dankjewel God,
dat wij jouw brood weer hebben gekregen,
brood dat wij breken, brood dat wij delen,
brood dat er is voor iedereen
Goddank! Goddank! God, dank!

Voorganger:

Die week begon met 'Hosanna, red ons!'
die avond werd het paasmaal gegeten;
die nacht zou Jezus gevangen worden;
de volgende dag aan het kruis gedood,
om voor altijd in de mensen te leven.

Jezus deelde het brood uit
en hij zei: dit ben ik.
Het is mijn lichaam.
Ik geef mijzelf aan jullie,
helemaal, voor altijd.

En Jezus gaf de beker rond
en hij zei: dit ben ik.
Het is mijn bloed.
Ik geef mijzelf aan jullie,
helemaal, voor altijd.

En daarna zei hij:
Als jullie later bij elkaar zijn,
dan moet je dit ook doen:
dan zul je merken dat ik bij je ben.
want ik ben altijd bij je als je breekt en deelt.

Lied:

Goddank, ...

Voorganger:

God, wij danken jou,
dat jij het woord aan ons hebt gegeven,
dat wij het Onze Vader noemen,
dat Jezus ons heeft geleerd:

Allen:

Onze Vader,
die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd
uw koninkrijk kome
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeefs ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid
amen.
Willibrord Huisman
voor de Kinderkerk
april 1999

Toelichting

Dit tafelgebed is geschreven voor een paasviering in 1999, onder de titel 'Breken en delen' waarin kinderen mee voorgingen. Naderhand zijn we dit soort vieringen 'Groot Tafelfeest' gaan noemen.

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen