Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Groot Tafelfeest
Groot tafelfeest:
1996: 
- De doortocht
- Zoveel vragen
1999: 
- Breken en delen
- Tafelgebed
- Liedje: Goddank!
2005: 
- Liturgie en woord
- Liedje: Aan tafel!
- Fotoverslag
2007: 
- Foto's, I
2011: 
- Liedje: Welkom
  in het land van God
 
Zie inmiddels elders:
Anders dan anders
Het avondmaal voor
kinderkoor, jongerenkoor,
en allen. Uit De lastpost

De doortocht door de Schelfzee

Gv*
Daar staan we nou.
Wij, het volk IsraŽl.
We zijn net vertrokken uit Egypte,
het land van Farao,
waar we het slecht hadden.
We zijn op weg naar Kanašn,
het land van God,
waar we het goed zullen hebben.
Maar we kunnen niet verder.
Er ligt een grote, diepe, donkere zee.
Cv
Daar heb je het nou, Mozes.
Dat heb je knap gedaan.
Je hebt ons net weggevoerd uit Egypte,
en nu zitten we al vast.
Zullen we maar teruggaan?
In Egypte hadden we tenminste nog te eten,
maar hier zullen we sterven van honger.
Bm
Kijk daar! Die stofwolk!
Dat is het leger van Farao!
Hij komt ons achterna!
Met zeshonderd zware strijdwagens!
Met twaalfhonderd snelle paarden!
Met tienduizend sterke soldaten!
Cv
Hoe moet dat nou Mozes?
Dat heb je knap gedaan.
We kunnen geen kant meer uit.
Ze zullen ons dood maken, allemaal.
In Egypte kregen we tenminste nog een graf,
maar hier zal niemand ons begraven.
Gv
Jullie zijn slappelingen.
Waar is jullie vertrouwen?
Kijk eens naar Mozes.
Hij is als kind al door het water gegaan.
Nu zal hij ons door het water leiden.
Hij wijst ons de weg.
Mozes  
Ik kan alleen de weg wijzen, die God aangeeft.
God geeft iedereen de weg aan,
maar je moet er wel om vragen.
Zien jullie het licht van God?
Farao ziet het niet.
Die ziet alleen zichzelf.
Hij zal de weg niet vinden.
Gv
Daar! Het licht!
Bm
Ik zie het ook.
Maar het schijnt op de zee!
We gaan toch niet dat water in?
Cv
Wie het licht ziet, heeft vertrouwen.
Het zal goed komen.
Kom, we gaan.
Willibrord Huisman, 1996,
naar Exodus 14
* Sprekers:
Gv = een gelovige vrouw;
Cv = een cynische vrouw;
Bm = een bange man;
Mozes

Tafeldienst, 1996: de doortocht

Door de schelfzee, 1996

Toelichting

Bovenstaand toneelstukje voor vier volwassenen is de inleiding bij de doortocht door de schelfzee, die door de kinderen daadwerkelijk 'uitgevoerd' werd: ze liepen door een splijtende zee (van bewegend landbouwplastic), richting paaskaars.

Het splijten van de zee werd bewerkstelligd door op de plek van het te verschijnen pad het reeds doorgeknipte plastic, aan latten bevestigd, met touwen van onder het plastic uit van veraf weg te trekken - zonder dat de kinderen wisten dat dit gebeuren zou. (Zie Brood voor onderweg - techniek.)

Een vollediger beschrijving is opgenomen in De Tweede Lezing, uitg. De Tiende Muze, Nijmegen, 1996, p. 63-70.

In 2002 hebben we de paasviering Brood voor onderweg op dit thema gebaseerd, inclusief zelfsplijtende plastic schelfzee.

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen