Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu Groot Tafelfeest
Groot tafelfeest:
1996: 
- De doortocht
- Zoveel vragen
1999: 
- Breken en delen
- Tafelgebed
- Liedje: Goddank!
2005: 
- Liturgie en woord
- Liedje: Aan tafel!
- Fotoverslag
2007: 
- Foto's, I
2011: 
- Liedje: Welkom
  in het land van God
 
Zie inmiddels elders:
Anders dan anders
Het avondmaal voor
kinderkoor, jongerenkoor,
en allen. Uit De lastpost

 

 

Hoor Judith en Eva het hele liedje voorzingen zodat je het kan oefenen!
Van het Tafelfeest 2005 hebben we een opname door de microfoon op het altaar, vlak voor de kinderen. In de verte hoort u de grote mensen zingen.
 
NB: Het liedje is overigens flink sneller bedoeld dan het hier geklonken heeft.  

Aan tafel!

Tafelliedje bij Lucas 14:7-11


Aan tafel, aan tafel, heeft iedereen z'n plek.
God roept de gasten bij elkaar, 
voor ieder is gedekt, voor ieder is gedekt.

Aan tafel, aan tafel, heeft iedereen z'n plek.
Je hoort erbij zoals je bent,
en niemand vindt dat gek, en niemand vindt dat gek.

Aan tafel, aan tafel, heeft iedereen z'n plek.
Er is nog plaats genoeg, dus kom
en kies je eigen stek, en kies je eigen stek.

Aan tafel, aan tafel, heeft iedereen z'n plek.
Let op dat iedereen iets vindt
en niemand stil vertrekt, en niemand stil vertrekt.

Aan tafel, aan tafel, heeft iedereen z'n plek,
en moet je zien, wanneer je deelt,
hoe lang de voorraad strekt, hoe lang de voorraad strekt!

Aan tafel, aan tafel, heeft iedereen z'n plek,
want brood en beker gaan er rond
en niemand heeft gebrek, en niemand heeft gebrek.

Aan tafel, aan tafel, maar niet voor ons alleen: 
Wij gaan op pad, naar mensen toe
en delen om ons heen Gods brood met iedereen.

 
 

 

tekst Hendrik Jan Bosman
muziek Willibrord Huisman
voor de Kinderkerk
mei 2005

Toelichting

Dit liedje is geschreven voor de viering van het Groot Tafelfeest in de Nijmeegse Studentenkerk. Het zou goed kunnen passen bij Eerste Communievieringen elders, indien de communicanten aldaar in wisselwerking met de volwassenen kunnen zingen.

Thematiek

Het lied sluit aan bij de lezing van 'de ereplaats',  Lucas 14:7-11:

Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten, hield Hij hun een gelijkenis voor: 'Wanneer u op een bruiloft bent genodigd, ga dan niet op de ereplaats zitten. Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd die belangrijker is dan u, en dan zal hij naar u toe komen en zeggen: "Sta uw plaats aan hem af." Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten. Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten. Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen: "Vriend, kom meer naar voren." Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten. Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.'

Niettemin benadrukt het lied wat minder het bestaan van 'ereplaatsen', en de bescheidenheid in de hoop verheven te worden; meer gaat het erom dat ieder er zorg voor draagt dat allen de meest geschikte plek vinden.

Spel

In een kindernevendienst in 2007 hebben we dit thema speels verkend: er was gedekt voor precies de zes aanwezige kinderen, maar wel oneerlijk: een heel groot bord met sjiek servet en prachtige mok aan het hoofdeind, tot een armzalig plastic bekertje aan het andere eind. "Ga maar vast zitten," zeiden de begeleiders, "we komen zo."

Even later zaten ze er grijnzend bij (foto 1). De kinderen zagen wel degelijk in dat er niet per ongeluk zo ongelijk gedekt was; er ontspon zich een grappig gesprek over wie nu waar waarom terecht was gekomen. Geheel zonder bijbellezing kwam het woord 'ereplaats' naar voren, en ook dat de belangrijkste daar wel nogal eenzaam aan het hoofd zat. Na enige tijd gingen ze van plaats ruilen. Dat loste het probleem maar half op. Daarna werd er met servies geruild, en toen was het echt eerlijk verdeeld (foto 2).

Klik voor grotere versie
Oneerlijk gedekt! Tja, wie zit nu achter het plastic bekertje? 
En hoe komt dat zo?
 
Klik voor grotere versie
Zo kan het ook. Allemaal gelukkig.

Bezetting

Elke strofe van het lied bestaat muzikaal uit 4 regels. In 2005 hebben we alleen de beginregels telkens door de 10 tafelfeestvierders laten zingen. 

In 2007 pakken we het anders aan omdat we wat meer kunnen voorbereiden:

  • regel 1 ("Aan tafel...) zingen alle tafelfeestvierders
  • regel 2 ("God roept de gasten bij elkaar") zingen twee tafelfeestvierders solo, bij elke strofe twee anderen
  • regel 3 ("Voor ieder is gedekt,") zingen alle tafelfeestvierders 
  • regel 4 ("voor ieder is gedekt!") zingt het volk.

Met zeven muzikaal identieke strofen loopt het lied gevaar saai te worden. Daarom is het van belang het tempo voldoende hoog te houden. De pianist moet even oefenen want de tussennootjes zijn lastiger dan ze eruitzien en het is zonde om ze te verhoempapaen.

Bestand

Omvang

Formaat (zie toelichting)

Bevat

Ptt_AanTafel.doc
200 kB
Word2000 met MSDraw
Zangpartij, pianopartituur met zang 1e couplet; hele lied twee maal gezet op 8 cm breed; tekst.
Ptt_AanTafel.pdf
46 kB
PDF
"
AanTafel_zang.mp3
460 kB
MP3
Zangpartij, compleet, voorgezongen door Judith & Eva (19 & 16 jr).
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen