Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu Een ander soort van stoet leeg
Een ander soort van stoet:
1. De hoofdman
2. De koning
3. Het licht
Muziek
Fotoverslag
alle downloads 
Zie ook:
Palmpasen
De steen voorbij
Zoek in Kinderkerk

 
Deze rubriek is in ontwikkeling.
Heeft u vragen, stel ze gerust.

Een ander soort van stoet - de hoofdman

De burgers van Jeruzalem (i.c. de ouderen) staan in een dubbele erehaag opgesteld om de Romeinen te verwelkomen.

De piano begint, met donderend geluid, de deur van de kerk zwaait open en de Romeinen marcheren naar binnen, recht op het kruisbeeld af. 

Het volk zingt luid en duidelijk de eerste drie coupletten.

Twee vooruitgelopen soldaten leggen de rode loper uit voor het laatste stuk van de weg - tot aan het kruis. 

Hoog met de lansen, de rode loper uit!
Hier komt het leger, met donderend geluid.
Ave! De keizer  - brengt vrede in het land
Ave! De keizer! - desnoods met harde hand.

Hoog met de kinnen, marcheer naar hartelust!
[in] Naam van de keizer: we brengen hier de rust.
Ave! Romeinen  - die doen de handel goed
Ave! Romeinen! - door orde en de knoet.

Hoog met de schilden, sta netjes in de rij!
Nu is de hoofdman de stadspoort al voorbij.
Ave! De hoofdman  - zijn vredestaak is klaar
Ave! De hoofdman! - dus verder geen gemaar.

Als de soldaten bij het kruis zijn aangekomen, lopen de burgers achter hen aan en vormen een grote kring om het verhoog, opdat zij de hoofdman goed zullen kunnen horen. Het koor en de piano maken deel uit van de kring. 

Romeinenstoet, Eva Huisman 2005; klik voor complete stoet

De Hoofdman en zijn 25 soldaten ronden het altaar en stoppen bij het kruisbeeld.

Het kruisbeeld spreekt:

Mijn God! Mijn God! Waarom laat je mij in de steek?

De hoofdman (wijst op kruisbeeld):

Kijk hem daar hangen. Wie het is? Ik weet het niet eens precies. Een oproerkraaier, natuurlijk. Een praatjesmaker. Gevaarlijk genoeg, voor de keizer. En voor de rust. Het is goed dat we van hem af zijn. 

Maar toch. Zoals hij daar roept, tot zijn God. Zijn God! Alsof hij hem kent. Als een kind dat zijn ouders kwijt is. Dat doet je wat. Mij wel, tenminste. En Gód heeft hem daar niet eens opgehangen. Dat hebben wij gedaan...

Ach, wat zeur ik nou? We móéten dat toch wel doen? Het hoort er nou een keer bij. Geen welvaart zonder prijs. Geen vrede zonder slachtoffers. Pech voor hem, goed voor de rest. Zo gaat dat in de wereld.

Maar toch. Zoals hij daar roept, het doet je wat. Het is even niet zo leuk meer. De optocht. De rode loper. Die schilden en lansen. Het past hier niet bij. Het past niet bij hem. Bij zo'n kind van God.

De soldaten gaan zitten. Ze leggen hun lansen en schilden aan de voet van het kruisbeeld.

Het koor zingt couplet 4 en 5 vierstemmig a capella, zeer verstild.

Weg met de schilden, en leg de lansen neer.
Hier stopt de optocht, we doen het al niet meer.
Wees stil! De vrede, - daar moet het wel naartoe
Wees stil! De vrede! - maar waar, door wie en hoe?

Rust op de plaatsen, kijk rond hier op het plein:
Wat brengt de keizer? Alleen maar haat en pijn.
Waar blijft de koning   - van vrede en van kracht
Waar blijft de koning? - in plaats van man en macht

Het laatste couplet wordt weer door iedereen gezongen, opnieuw met de mars in de vierhandige piano.

Kom in de benen, bedenk je nog eens goed:
Wordt het geen tijd voor een ander soort van stoet?
Voor God Hosanna, - kom zing het met ons mee
Voor God Hosanna! - da's beter dan 'Ave'

Tekst: Hendrik Jan Bosman, februari 2005
Pagina: januari 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen