Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu Een ander soort van stoet leeg
Een ander soort van stoet:
1. De hoofdman
2. De koning
3. Het licht
Muziek
Fotoverslag
alle downloads 
Zie ook:
Palmpasen
De steen voorbij
Zoek in Kinderkerk

 
Deze rubriek is in ontwikkeling.
Heeft u vragen, stel ze gerust.

 

Een ander soort van stoet - muziek


 

Tekst: Hendrik Jan Bosman
Muziek: Willibrord Huisman

Toelichting

De melodie is voor alle drie de intochten dezelfde, maar de tekst verschilt natuurlijk. Hier afgebeeld is de tekst van de eerste intocht: de hoofdman.

Couplet 1 tm 3 worden door iedereen gezongen met pianobegeleiding. Na couplet 3 volgt er een monoloog. Daarna zingt het koor vierstemmig a capella de ingekeerde coupletten 4 en 5; deze hebben deels dezelfde melodie, maar juist de regels met de uitroepen (Ave!) zijn nu verstild (Wees stil). Tenslotte zingen allen weer met piano couplet 6.

De eerste intocht (de hoofdman) heeft een massieve, vierhandige pianobegeleiding, waarin de twee klappen 'hoog, hoog' eerst instrumentaal klinken, als wapengekletter. (De bedoeling was er ook nog grote buisklokken aan toe te voegen, maar daar was geen tijd meer voor).

De tweede intocht (de koning) heeft een gewone pianobegeleiding, met klokkenspel, die veel meer wiegend klinkt, alsof je het ezeltje voelt. De opbouw is dezelfde, maar de tekst is anders.

Voor de derde intocht (het licht) is de muziek gelijk aan die van de intocht van de koning, couplet 1. In dit spel is geen tekst voor de ingekeerde coupletten 4 en 5; die worden door het orgel gespeeld. 

Zie verder de partituren

In de eerste partituur vindt u ook een eenvoudige zetting: melodie met één baslijn, die elke beginnende pianist spelen kan en die ook zonder zang goed klinkt. (Alle ingewikkelder zettingen zijn hierop opgebouwd.)

 

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen