Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu De steen voorbij leeg
De steen voorbij:
synopsis 
techniek 
Jaïrus vertelt 
fotoverslag
alle downloads 
Zie ook:
lied 
Een ander soort van stoet
Kinderkerkgebed
leeg
Zoek in Kinderkerk

 

 

De steen voorbij

Een koud en donker graf... een enorme steen ervoor... en een barse soldaat. Daarachter moet de dode Jezus liggen, gestorven aan het kruis, begraven, in doeken.

Willen we hem daar wel opzoeken? "Ga maar kijken," zegt Maria Magdalena, "maar daar is hij Úcht niet meer."

We gaan kijken. Een lange stoet, voorzichtig op je tenen, de ochtend is nog kil.

En als we terugkomen, zijn we een ander soort van stoet.

   

 

Soldaat bewaakt graf met enorme steen. Eva Huisman, 2005. Klik voor vergroting.
Eva Huisman, 2005

In deze rubriek:

Elders op deze website, maar onderdeel van dit spel:

Dit paasspel past in een reeks van drie intochten onder de titel Een ander soort van stoet, op tekst van Hendrik Jan Bosman.

Bestand
Omvang
Formaat (zie toelichting)
Bevat
Script_SteenVoorbij.doc
meest recente versie 
167 kB
Word2000 met afbeelding
Script: werkversie
- analyse, rollen, samenvatting, effecten, script, spelteksten
Litblad_Pasen2005.doc  
305 kB
Word2000 met afbeeldingen
en MSDraw-object
'Liturgieblad'  (= A4-tje voor de ouderen, met muziek).
U kunt al het materiaal van deze website gebruiken in uw eigen gemeente of school,
indien u tenminste www.ru.nl/kinderkerk als bron vermeldt; zie het colofon.
We stellen uw bevindingen, reacties en foto's bijzonder op prijs.
Spel: 2005
Pagina: januari 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen