Kinderkerk! Studentenkerk Nijmegen

Bidden

Kinderkerk!

Lieve kinderen, ouders ook,

Bidden, oei. Wat is dat nou? Met God praten. Aandachtig met God praten. Vertellen, bedanken, vragen, beloven. Luisteren.

Maar makkelijk is dat niet. Wat moet je dan zeggen tegen God?

De mensen wisten dat vroeger ook niet zo goed. Ze hebben het aan Jezus gevraagd. 

Die zei: 'gebruik weinig woorden'. En toen:

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Dat is het Onze Vader, een heel bijzonder gebed. Omdat Jezus het gemaakt heeft. En omdat het op de hele wereld gebeden wordt.

 

De kinderen van de Kinderkerk wisten het ook niet zo goed. Ze hebben het aan elkaar gevraagd. Een kort gebedje moest het worden. En toen:

Lieve God, help ons in de kinderkerk
Lieve God, help ons samen te werken en plezier te hebben
Lieve God, help ons vrienden te blijven
Lieve God, maak van ons goede mensen
Lieve God, maak zieke mensen beter
Lieve God, zorg voor eten
Lieve God, wij blijven u altijd trouw

Amen

Dat is het Kinderkerkgebed, ook een heel bijzonder gebed. Omdat de kinderen het zelf gemaakt hebben. En omdat we het voortaan elke keer zullen bidden.

Daarom vragen we jullie om ze allebei uit het hoofd te leren. Voor je ouders is dat niet zo moeilijk, want die kennen het Onze Vader al lang. En voor jullie is het ook niet zo moeilijk, want kinderen kunnen makkelijk leren. Toch?

Op zondag 16 maart is er weer even Kinderkerk-in-de-kerk. We bidden dan allemaal samen het Onze Vader, en de kinderen kunnen dan mooi het nieuwe Kinderkerkgebed voorbidden. Komen jullie dan allemaal?

 

 

De kinderkerkgroep
Marlieke Overmeer, Emérence Drenth, Riekie Dunnewind, Wilma Poelstra, Jos Brink 
Lisette Stok, Bart Spijkerboer (3566813), Willibrord Huisman (3563753)
Lees meer over het kinderkerkgebed op http://www.kun.nl/kinderkerk

 

 

Oh ja, dan nog dit, nu we toch nog een stukje papier over hebben. De Kinderkerksite op Internet is een beetje vernieuwd. Vooral de pagina KinderWerk is aardig om in één keer te zien wat Kinderkerk allemaal zijn kan. Je komt er vanzelf als je op dit Dit is het Simsonnetje! Simsonnetje klikt. Lekker veel plaatjes!

 

 

 

Kinderkerkdata eerste semester 2003:
5 januari:
19 januari:
2 februari:
16 februari:
2 maart:
16 maart:
6 april:
13 april:
19 april:
4 mei:
18 mei:
1 juni:
8 juni:
15 juni:
29 juni:

 

Ontvangen & geven, 1
Ontvangen & geven, 2
Ontvangen & geven, 3
Bidden, 1
Bidden, 2
Bidden, 3
Verwelkomen
Palmpasen <-- zorg dat je er om 10:45 al bent, met heel veel oude jassen!
Paasviering 19 uur
Dodenherdenking
Weten we nog niet
Gisela, Marjolein & Eva nemen afscheid en misschien nog meer achtstegroepers
Pinksteren
Doopviering
Groot Tafelfeest