Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
 
Menu 'Uitgaven' leeg
Publicaties:
 
Artikelen:
- Ingeschreven 1996
- Inzet 2002 
- Vieren 2004-1 
- Vieren 2004-2 
- Vieren 2004-3 
- Vieren 2004-4 
- Vieren 2005-2 
- Vieren 2005-4 
 
Eigen uitgaven:
- De tweede lezing
- De goede vis 
- Alle partituren 
 
Notities:
- Beleidsnotitie 1992
- 1e communie 1999
- " Tafelfeest 2001
 
Zoek in Kinderkerk
afstandsbalkje

Pagina 39 gescand, klik voor vergrotingPagina 38 gescand, klik voor vergrotingKringspelen

'Doepagina' - Vieren met kinderen

In: Vieren, 2005, nummer 2, pag. 38 & 39

U treft hieronder de hoofdtekst van het artikel aan, aangevuld met  toelichtingen en verwijzingen, deels uit het gepubliceerde artikel, deels voor deze webpagina toegevoegd.
 
Vieren is een  tijdschrift 'voor wie werkt aan liturgie'.  Willibrord Huisman schrijft zes maal twee 'doepagina's' over vieren met kinderen, gebruik makend van materiaal en ervaringen van de Kinderkerk van de Studentenkerk Nijmegen.
 
Vieren wordt uitgegeven door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk van de Abdij van Berne

Kringspelen

Met eenvoudige middelen kun je soms prachtige dingen bereiken. Een van de eenvoudigste is de kring: een levende scheiding tussen erbinnen en erbuiten, tussen meedoen en buitengesloten worden. Een liedje en een paar spelregels veranderen een gewone kring van mensen in een spannend decor. We beschrijven hier twee kringspelen om in vieringen met kinderen te gebruiken; in het ene is de kring een gesloten landsgrens, in het andere is de kring eerst boot, dan walvis, dan Nineve.
afstandsblokje
 
afstandsblokje

Het Volk van Eigenland

Hoe behandel je vreemdelingenvrees met kinderen? Misschien wel door hen het op een speelse manier te laten ervaren, zoals in 'Het Volk van Eigenland'. Daar vormen alle kinderen op n na een kring van zelfgenoegzame Eigenlandbewoners. n kind is de vreemdeling, die buiten de kring staat en vraagt om te worden toegelaten. De Eigenlanders wijzen hem botweg af, totdat de vreemdeling zegt dat hij een geschenk meebrengt. Het geschenk wordt midden in de kring op de grond gelegd, de vreemdeling wordt opgenomen; maar ja, Eigenland is 'vol', dus wordt een ander kind verstoten om de volgende vreemdeling te spelen. 
 
Aldus komen alle kinderen aan bod. De geschenken zijn puzzelstukken, die aanvankelijk de kring zelf lijken te verbeelden. Naarmate er meer puzzelstukken bijkomen blijkt echter dat je er helemaal geen kring van maken kunt, maar wel een slinger. Als het laatste kind geweest is wordt de kring een slinger, waar altijd nog weer nieuwe mensen bij kunnen. Niemand hoeft meer te worden uitgestoten, en de slinger trekt zingend de wereld in.
Het verhaal van Ruth en Boaz
 past prachtig bij dit spel
afstandsblokje
 
Dit spel kun je met een groep van zes tot twaalf kinderen en volwassenen spelen en al spelende instuderen; het is voor kinderen helemaal niet bezwaarlijk dat een paar keer achter elkaar te doen. Voor grotere aantallen spelers moeten de spelregels misschien wat worden aangepast. 
In de Studentenkerk hebben we het spel na een kindernevendienst een keer 'vertoond' aan de koffiedrinkende volwassenen, waarvan n naderhand opmerkte "dat spel zien raakte me meer dan de hele preek". (Idealiter zou je zo'n spel willen spelen n een dienst over dat onderwerp, bijvoorbeeld als 'bijlage' bij een preek). Er was wel een aanpassing nodig: de omstanders kunnen niet zien wat zich op de grond in de kring afspeelt. Daarom hebben we de binnenkomende geschenken tijdens het spel aan de muur geprikt.
afstandsblokje
Meer over deze spelen
Het Volk van Eigenland is het allereerste spel dat Willibrord Huisman voor de Kinderkerk schreef, in 1992. 
Jona is de eerste coproductie van Hendrik Jan Bosman (tekst) en Willibrord Huisman (muziek), 2002.
 

Jonassen

Af en toe dragen de kinderen van de Kinderkerk inhoudelijk bij aan de 'grotemensendiensten'. We willen voorkomen dat zoiets een voorstelling wordt, en zoeken daarom vooral naar activiteiten waarin de kinderen n de volwassenen een rol hebben. En dan liefst: iets doen. 
Zo kwamen we in een reeks diensten over het boek Jona op het idee om het verhaal uit te beelden door te gaan jonassen. We hebben de eerste drie hoofdstukken samengevat als (1) Jona gaat de boot in, (2) Jona wordt de boot uitgegooid, (3) Jona gaat de walvis in, (4) hij wordt weer uitgespuugd, en (5) Jona komt in de stad Nineve. 
Daarvan hebben we een kringspel gemaakt, waarin de volwassenen een kring vormen van achtereenvolgens zeelui, walvis, en Nineveburgers, terwijl de kinderen gezamenlijk Jona spelen. Elk couplet van het lied eindigt met 'van je een, twee, drie!', waarop de kinderen de kring in of uitrennen. In een voorspel geeft het koor Jona het bevel om naar Nineve te trekken; in een naspel wordt de vraag gesteld wat er nu met Nineve gebeuren moet. 
Dankzij de prachtige, vrolijke tekst van Hendrik Jan Bosman was dit spel een bijzonder geslaagde manier om 'vieren met kinderen' gestalte te geven.
afstandsblokje
Jona in de walvis - de walvis is een kring van mensen. Tekening van Eva Huisman, toen 10 jaar.
 

artikel geschreven: februari 2005
webpagina bijgewerkt: mei 2005
 
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen