Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
 
Menu 'Uitgaven' leeg
Publicaties:
 
Artikelen:
- Ingeschreven 1996
- Inzet 2002 
- Vieren 2004-1 
- Vieren 2004-2 
- Vieren 2004-3 
- Vieren 2004-4 
- Vieren 2005-2 
- Vieren 2005-4 
 
Eigen uitgaven:
- De tweede lezing
- De goede vis 
- Alle partituren 
 
Notities:
- Beleidsnotitie 1992
- 1e communie 1999
- " Tafelfeest 2001
 
Zoek in Kinderkerk
afstandsbalkje

Pagina 38 gescand, klik voor vergrotingHet glazen boek

'Doepagina' - Vieren met kinderen

In: Vieren, 2004, nummer 3, pag. 38 & 39

U treft hieronder  in de linkerkolom de hoofdtekst van het artikel aan. De rechterkolom bevat toelichtingen en verwijzingen, deels uit het gepubliceerde artikel, deels voor deze webpagina toegevoegd.
 
Vieren is een  tijdschrift 'voor wie werkt aan liturgie'. Voor de vier afleveringen van 2004 schrijft Willibrord Huisman telkens twee 'doepagina's' over vieren met kinderen, gebruik makend van materiaal en ervaringen van de Kinderkerk van de Studentenkerk Nijmegen.
 
Vieren wordt uitgegeven door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk van de Abdij van Berne

 


Het glazen boek

Samen iets doen, een boodschap uitdragen, het goede nieuws de wereld in brengen, het licht van Jezus laten schijnen. Spectaculair, visueel, voor jong en oud. En vooral: goed uitvoerbaar in een kerstviering. 
Met zulke wensen probeerde de Kinderkerkgroep van de Nijmeegse Studentenkerk in 1999 een kerstspel te bedenken. En we kwamen er uit: we maakten een groot glas-in-lood raam van vliegerpapier. We, dat waren honderd kinderen, in vijftien minuten, als activiteit in de kerstviering.
afstandsblokje Het glasraam vertelt. Klik voor vergroting
Het kerstspel Het glazen boek heeft de 'bijbel van de armen' als thema: de glas-in-lood-ramen waarmee vroeger de bijbelverhalen aan de analfabete bevolking werden verteld. 
 
afstandsblokje
Twee middeleeuwse monniken treden op, die ieder op hun manier proberen het evangelie uit te dragen. De een leest moeilijke teksten voor, maar wordt niet begrepen; de ander heeft een enorm ontwerp voor een glasraam, maar kan dat in z'n eentje niet maken. 
Dan gaan de kinderen hem helpen, door in kleine groepjes stukken van het raam te maken. Die stukken worden aan elkaar gezet, en als dat klaar is, wordt er uitbundig gezongen: "Help je mee, dat iedereen het Licht kan zien?". Daardoor gaat het licht schijnen en is voor het eerst de afbeelding te zien: een kerstvoorstelling. 
Maria stapt uit het raam. Ze bedankt de kinderen, want nu kan iedereen zien dat licht van de vrede in de wereld is gekomen.
 
In ons kerstspel stond het raamwerk van het raam al klaar. Dit is een rooster van zwartgeverfde latten, staande op een muur van kartonnen stenen. De roostermaat wordt bepaald door de grootte van de vliegerpapiervellen die er later tegenaan geplakt worden. (Bij ons 50 bij 70 cm, rondom anderhalve centimeter plakrand, houd rekening met 1 à 2 cm krimp). 
We vonden het belangrijk dat het een groot raam zou zijn; als gevolg van het lage dak werd het 2.50 m hoog en 2.80 m breed. Wie een kerk met een hoog plafond heeft, kan natuurlijk een veel 'echter' Gotisch raam maken - maar houd er wel rekening mee dat u op een ladder moet staan om de vellen er tegenaan te plakken, en dat het ook nog goed belicht moet kunnen worden. 
afstandsblokje

afstandsblokje
Prototype
afstandsbalkje
Twee weken eerder maakten we in een kindernevendienst een prototype van 4 vellen groot. En van de kinderen had tevoren het ontwerp gemaakt op de computer en het lijnenpatroon overgezet op het vliegerpapier. Het resultaat gebruiken we nog elk jaar bij kerstvieringen.
 
Beplak de achterzijden van de latten vooraf met stukjes dubbelzijdig plakband.
De kinderen gaan in groepjes van vier aan de slag met een raamdeel. Dat bestaat uit een groot vel kleurloos vliegerpapier waarop de vormen van de afbeelding al zijn aangegeven in zwarte lijnen. Bovendien krijgen ze een kleine kleurenafdruk van hun deel van het raamontwerp. Op tafels staan stijfsel en een bak met gescheurde stukken vliegerpapier in alle kleuren, ter grootte van zo'n 5-15 cm. De kinderen plakken deze op het grote vel, als het goed is min of meer conform het ontwerp; de ouders helpen waar nodig (zij hebben een schriftelijke instructie gelezen in het liturgieblad).
afstandsblokje
Licht
afstandsbalkje
Om het raam goed te laten uitkomen, moet u zorgvuldig het licht instellen. Welke lampen staan waar, wat moet op het goede moment uit en aan? Zet de lampen niet recht achter het raam omdat het vliegerpapier deels doorzichtig is; de lampen 'prikken' er dan doorheen. Pas ook op voor brand! Zie de pagina techniek.
 
In onze viering zag het raam er prachtig uit omdat we veel licht achter het raam hadden, en al het overige licht uit was. Daardoor ging echter, totaal onverwacht, het samen zingen van het nieuwe lied 'Help je mee?' helemaal de mist in: de ouders stonden in het donker en konden tekst noch noten lezen...
 
Als de kinderen klaar zijn met hun raamdeel, komen ze naar het raam toe alwaar het op de goede plek wordt vastgeplakt. Op dat ogenblik is nog niet te zien wat de afbeelding gaat voorstellen; dat houdt het spannend. 
Pas als alle stukken zitten én de lampen erachter ingeschakeld worden, komt de voorstelling te voorschijn. Het effect is - in een donkere kerk - overweldigend.
afstandsblokje
Foto's maken
afstandsbalkje
Het komt er weinig van, maar het is altijd waardevol om foto's te hebben van zo'n bijzondere viering. Flitsfoto's mislukken veelal vanwege de afstand, of ze worden erg lelijk. Met een gewone digitale camera kunt u nu ook bij slecht licht heel sfeervolle resultaten bereiken, door de flitser uit te zetten en een statief te gebruiken. 
 
Zorg dat degene die de foto's maakt weet wanneer er iets bijzonders gebeurt, en dat die weet hoe je een goede foto maakt (eerst half indrukken, dan heel). Stel indien mogelijk de kleurbalans in op lamplicht. 
 
Maak vooral heel veel foto's - ze kosten toch niets - en selecteer ze pas later op de computer. Driekwart is bewogen, maar soms is dat juist wel mooi. Bewaar de tien beste. 
afstandsblokje
Foto's verspreiden
afstandsbalkje
Let op: zulke foto's zijn te omvangrijk om aan anderen te mailen. Zet de foto's daarom in verkleinde vorm op een Internetpagina, eventueel met de originelen er aanklikbaar 'achter'. Het adres van die pagina kunt u afdrukken in het parochieblad en mailen aan ieder die zou willen kijken; zij kunnen desgewenst zelf de originelen downloaden en afdrukken.
 
Heeft u genoeg foto's, dan kunt u van zo'n webpagina ook een reportage maken, die in plaatjes een hoop tekst vervangt. 
 
Meer hierover in de pagina fototechniek 
 
Het maken van het raam was bij ons de kinderactiviteit in een kerstspel. Voor zo'n activiteit is dan hooguit 15 minuten beschikbaar, waarna het resultaat er gegarandeerd zijn moet; dat lukt alleen met een heel goede voorbereiding. 
Er zijn echter talloze andere manieren te bedenken om iets met zo'n raam te doen. Men kan het raam, bijvoorbeeld gedurende de advent, geleidelijkaan opbouwen achter een doek, en het op kerstavond 'onthullen'. Misschien is het mogelijk om de oudere kinderen er meer bij te betrekken door hen het timmer- en schilderwerk te laten doen. 
Ook kunt u wellicht afzien van het werken met één groot, doorlopend ontwerp; in plaats daarvan laat u de kinderen in kleine groepjes ieder hun eigen raamdeel ontwerpen en maken.
Succes!
afstandsblokje
Meer...
afstandsbalkje
Veel extra aanwijzingen bij de bouw van het glasraam en bij het maken van digitale foto's vindt u op de website www.ru.nl/kinderkerk.
 
Daar treft u ook dit artikel aan, voorzien van verwijzingen naar de elementen uit het kerstspel. Uw reacties worden zeer op prijs gesteld!

artikel geschreven: juni 2004
webpagina bijgewerkt: oktober 2004
 
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen