Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
 
Menu 'Uitgaven' leeg
Publicaties:
 
Artikelen:
- Ingeschreven 1996
- Inzet 2002 
- Vieren 2004-1 
- Vieren 2004-2 
- Vieren 2004-3 
- Vieren 2004-4 
- Vieren 2005-2 
- Vieren 2005-4 
 
Eigen uitgaven:
- De tweede lezing
- De goede vis 
- Alle partituren 
 
Notities:
- Beleidsnotitie 1992
- 1e communie 1999
- " Tafelfeest 2001
 
Zoek in Kinderkerk
afstandsbalkje

Pagina 36 gescand, klik voor vergrotingDe mensenvissers

'Doepagina' - Vieren met kinderen

In: Vieren, 2004, nummer 2, pag. 36 & 37

U treft hieronder  in de linkerkolom de hoofdtekst van het artikel aan. De rechterkolom bevat toelichtingen en verwijzingen, deels uit het gepubliceerde artikel, deels voor deze webpagina toegevoegd.
 
Vieren is een  tijdschrift 'voor wie werkt aan liturgie'. Voor de vier afleveringen van 2004 schrijft Willibrord Huisman telkens twee 'Doepagina's' over vieren met kinderen, gebruik makend van materiaal en ervaringen van de Kinderkerk van de Studentenkerk Nijmegen.
 
Vieren wordt uitgegeven door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk van de Abdij van Berne

 


De mensenvissers

Ook in de Studentenkerk in Nijmegen vieren we de eerste communie van de kinderen. Het gaat wat anders - de studentenkerk is immers oecumenisch - maar de behoefte om stil te staan bij het delen van het brood, die blijft, zowel bij de kinderen als bij de ouders. Zodoende hebben we een 'Groot Tafelfeest', en we zoeken naar manieren om dat goed vorm te geven. Of eigenlijk zoeken we naar manieren om de kinderen dat goed vorm te laten geven. En bij kinderen betekent dat: doen! 

In 1998 hebben we 'De mensenvisser' gespeeld in een paasviering. Het was mooi, maar een beetje toneelachtig. Zou je dat niet kunnen gebruiken voor een eerstecommunieviering, waarbij de communicantjes de hoofdrol spelen? We beschrijven eerst het spel zoals het was, en dan gaan we het ombouwen; en als u de smaak te pakken heeft, kunt u daar zelf mee verder, voor św kinderen en św kerk.

afstandsblokje Aan het meer van Tiberias. Eva, 1998
 
afstandsblokje

Verslagen zitten de leerlingen in hun boot. Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven en ze weten niet hoe ze verder moeten. Ze vissen, maar ze hebben de hele nacht nog niets gevangen. Op het strand loopt een vreemdeling, die naar hen roept. 'Hebben jullie iets te eten?' Nee, ze hebben niets. 'Werp je net dan aan de andere kant!' Dat doen ze. 153 vissen! Ze gaan naar de vreemdeling toe, die de vissen en het brood met hen deelt. (Johannes 21, 1-14). 

In het spel 'de Mensenvisser' zitten de kinderen op een strand dat voor de gelegenheid in de kerk is aangelegd. De vreemdeling zit tussen hen in en stookt een (elektrisch) vuurtje. Op enige afstand drijft een kartonnen boot in een zwart plastic meer. Vijf kinderkerkouders werpen keer op keer vergeefs het net uit. Om beurten vertellen ze verhalen over Jezus. De vreemdeling praat erover met de kinderen, en hij leert hun het lied 'de goede vis', met een aansporing om het net aan de andere kant te gooien. 'Mensen, mensen zul je vangen!'. Als het lied uiteindelijk goed klinkt doen de leerlingen dat: en zie, het net zit vol met broodjes in de vorm van vissen. Ze komen er mee naar de kant, en de vreemdeling, nu voorganger, breekt en deelt de broodjes met de kinderen en de ouders.

afstandsblokje
Kinderkerkgebed
afstandsbalkje
In een gewone kindernevendienst maakten zestien kinderen van 5 tot 11 jaar oud samen hun eigen kinderkerkgebed. De begeleidende volwassenen bemoeiden zich niet met de inhoud. In groepjes verdeeld bespraken de kinderen wat er wel en niet in moest, waarna het onder regie van de twee oudste kinderen definitief werd vastgelegd op kinderkerkgroen karton. Het kinderkerkgebed wordt nu elke week gebeden.
 
 
Typerend voor een eerste communie is dat een beperkte groep kinderen speciale aandacht krijgt en zich bijzonder voorbereidt. De jongere en oudere kinderen staan niet in het middelpunt, maar horen er wel bij. En eigenlijk zouden de ouders ook best een eigen rol kunnen vervullen. Is daar niet wat van te maken?
Stel je voor dat je nu juist de communicanten in die boot zet. Daaromheen ligt het meer, dan is er een strand met de overige kinderen en daar weer achter zitten alle oudere kerkgangers met het koor en een piano. De voorganger loopt over het strand; speelt zichzelf en de vreemdeling tegelijk. Hij heeft de regie in handen en praat de activiteiten aan elkaar.
Lukt het om de ouders flink te laten zingen? Geef hun van te voren de muziek en laat ze die inoefenen met hun op het strand zittende kinderen. Er horen eenvoudige gebaren bij die voor kleine kinderen aardig zijn om te doen: roepen, wenken en werpen in de richting van de boot.
afstandsblokje Plaatje van een brief aan de kinderen afstandsblokje
Brief
afstandsbalkje
Enkele malen per jaar sturen we de kinderen een uitnodiging voor een bijzondere gelegenheid, in dit geval de doop van een van de kinderkerkkinderen. Zo'n brief kan ook de muziek bevatten van het te zingen lied. In de Studentenkerk helpt dat: de helft van de kinderen studeert het lied dan thuis in.
 
Zie ook het Archief 
 
afstandsblokje
Dan is er nog veel werk te doen. Er zijn vast wel enkele niet-graag-pratende maar wel handen-uit-de-mouwen-stekende ouders die een boot willen maken. De communicanten kunnen die boot verven. Ook het broodjes bakken op zaterdagavond wordt onder de ouders verdeeld - en opnieuw helpen de communicanten met het aanbrengen van de vissenvorm.
afstandsblokje
De mensenvissers, 2004
afstandsbalkje
Inmiddels, na het schrijven van dit artikel, is besloten om dit spel te herzien voor de paasviering van 2004. Al het materiaal van de nieuwe versie vindt u nu op deze website.
 
Inclusief een mooi fotoverslag
 
Maar doen is niet alleen met de handen doen. In de voorbereidingsbijeenkomsten gaan de kinderen ook met hun hoofd en hun hart aan het werk. Daarbij kan zo'n spel van begin af aan het kader bieden. Weet je al wat je op de zijkant van de boot wil schilderen, of op het zeil? Als je straks in die boot zit, wat zou je dan willen zeggen of zingen of laten zien? En hoe zit dat nou met dat mensen vangen? Jullie vangen toch vissen? Brood? En als Jezus dan zegt: 'Dit brood, dat ben ik?' Genoeg vragen, voor een prachtige eerste communie!
afstandsblokje
Meer...
afstandsbalkje
Op de website www.ru.nl/kinderkerk vindt u alle teksten, partituren, foto's, en ervaringen die op dit spel betrekking hebben. Ook treft u er dit artikel aan, voorzien van verwijzingen naar praktische tips en achtergronden. Uw reacties worden zeer op prijs gesteld! 
 
artikel geschreven: februari 2004
webpagina bijgewerkt: augustus 2004
 
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen