Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
 
Menu 'Uitgaven' leeg
Publicaties:
 
Artikelen:
- Ingeschreven 1996
- Inzet 2002 
- Vieren 2004-1 
- Vieren 2004-2 
- Vieren 2004-3 
- Vieren 2004-4 
- Vieren 2005-2 
- Vieren 2005-4 
 
Eigen uitgaven:
- De tweede lezing
- De goede vis 
- Alle partituren 
 
Notities:
- Beleidsnotitie 1992
- 1e communie 1999
- " Tafelfeest 2001
 
Zoek in Kinderkerk
afstandsbalkje

Discussienotitie 2001:

Een Groot tafelfeest in het voorjaar 2002

Onderstaande notitie is in november 2001 geschreven om binnen de Studentenkerk Nijmegen te komen tot een besluit omtrent een 'eerste communie'. 

Op grond hiervan is besloten om voor zover er geïnteresseerde kinderen zijn jaarlijks een 'Groot tafelfeest' te vieren, ongeveer conform het voorstel.

Materiaal en bevindingen publiceren we in de rubriek Tafelfeest.


Een Groot tafelfeest in het voorjaar 2002

Concreet plan voor 2 juni 2002

De Kinderkerkgroep organiseert in nauwe samenwerking met één van de pastores een 'Groot Tafelfeest'. Het feest vindt plaats in een zondagse elfuurdienst in de kerk aan de Prof. van Weliestraat, duurt een uur, en het hoogtepunt is de eucharistie waarin de feestelingen de pastor bijstaan bij het breken en delen van het brood. De viering richt zich op jong en oud maar gebruikt de taal van kinderen zoals die al jaren in de Kinderkerk verwoord en verbeeld wordt.

Doelgroep(en)

De (1) feestelingen zijn kinderen van 7 à 8 jaar die bij de Kinderkerk betrokken zijn. Samen met (2) hun ouders en met (3) de Kinderkerkgroep en (4) de betrokken pastor bereiden zij de viering voor. Daarbij worden ook (5) de overige kinderkerkkinderen betrokken. Op het feest zelf doen bovendien (6) de normale volwassen Studentenkerkgangers mee, en ongetwijfeld (7) familieleden, kennissen, en vriendjes en vriendinnetjes van de feestelingen. Voor (8) babies, peuters en onrustige kleuters is er een crèche.

Voor voorjaar 2002 zijn er inmiddels 5 gegadigden.

Voorbereiding

De voorbereiding met de kinderen geschiedt in 4 tot 6 bijeenkomsten rond een avondmaaltijd. Telkens wordt gegeten bij een ander kind thuis, onder begeleiding van diens ouders en één of twee mensen van de Kinderkerkgroep. De laatste keer is een maaltijd in de kerk aan de van Weliestraat met de pastor als gastheer (m/v). 

De voorbereiding met de ouders vindt plaats in enkele bijeenkomsten 's avonds in de kapel, met enkele leden van de Kinderkerkgroep en zo mogelijk de pastor. Er wordt van gedachten gewisseld over de betekenis van dit feest voor hen en voor hun kinderen, en er wordt gewerkt aan een zinvolle invulling en vormgeving van de viering.

Het tafelfeest zelf

Het feest heeft de vorm van een Studentenkerkviering, maar dan primair gericht op kinderen, en secundair op de volwassenen. Voor de kinderen is dit heel anders dan de spelvorm die ze van de kerst- en paasvieringen kennen. Door in hun woord- en beeldtaal te werken kan er toch een betekenisvol geheel verkregen worden. Voor de volwassenen kan een dergelijke 'vertaling' evengoed inspirerend zijn.

Betekenis

In essentie zien we het feest als een rite de passage. De kinderen hebben de leeftijd om op een andere wijze 'mee te doen' en 'erbij te horen' dan tot dan toe. Ze kunnen nu begrijpen waar het om gaat als de eucharistie gevierd wordt, en in het Groot Tafelfeest laten ze dat zien tegenover de gemeenschap waar ze deel van uit maken. Deze gemeenschap beschouwt het als een feest dat deze kinderen er nu ook bijhoren.


Tafeldienst, 1996

Tafeldienst, 1996

Eerdere ervaringen binnen de Studentenkerk

De Kinderkerk heeft tweemaal eerder een viering gevierd die voor sommige kinderen meer of minder een 'communiefunctie' had. Verder wordt er in de paasvieringen altijd brood gebroken en gedeeld. Ervaringen hieruit zijn in het hierboven gepresenteerde plan verwerkt.

In 1996 werd in een (on)gewone zondagse viering een tafeldienst met de kinderen gevierd. Het thema van de lezing was de doortocht door de Schelfzee, waarbij de kinderen in een lange stoet door een daadwerkelijk wijkende Schelfzee trokken. Voor de eucharistie was het tafelgebed Zoveel vragen geschreven dat de vorm heeft van een dialoog tussen kinderen en volwassenen. Er waren geen echte 'communicantjes', maar sommigen voelden zich wel zo. Er waren enkele voorbereidende activiteiten geweest met alle kinderen (onder meer het inoefenen van twee liedjes).

Hoewel die viering niet slecht verliep, bestond toch bij velen het gevoel dat de werelden van volwassenen en kinderen weinig samenkwamen, onder meer doordat er toch een complete preek in de viering was opgenomen. Op grond hiervan zet de Kinderkerk sindsdien aparte kindervieringen op voor de omvangrijker activiteiten (i.c. met Kerst en Pasen).

In 1999 is een kinderpaasviering met het avondmaal als thema aangegrepen om als 'eerste communie' voor vier kinderen door te gaan. Omdat er ook nog kinderen gedoopt werden, werd deze viering een bont geheel van doop, toneelspel, lezingen, kinderactiviteit, en eucharistie. Er was een vrij duidelijke rol voor de vier feestelingen weggelegd, met wie ook vier voorbereidingsbijeenkomsten waren gehouden. Hoewel de viering dik anderhalf uur duurde, was deze een groot succes. Niettemin werd geconcludeerd dat het laten samenvallen van zo'n eerste communiefeest met de kinderpaasviering niet ideaal is.

Vanaf 1997 zijn er elk jaar kindervieringen op paaszaterdag geweest, waarin zowel het lijdensverhaal als de opstanding behandeld worden. Het breken en delen van het brood is altijd in deze vieringen opgenomen op een manier die het midden houdt tussen vertellen, spelen, en écht doen. Het is voor de kinderen een bijna magische gebeurtenis, die zeer intens beleefd wordt.

Kinderkerkgroep
 November 2001

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen