Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu Een poort voor de koning
Een poort voor de koning:
Synopsis  
Fotoverslag
Krantenartikel
Papyrus: Volkstelling
Papyrus: Poortbouw
Liederen:
Bouwen aan de vrede
Goed nieuws van de engel
Alle downloads 
Verouderd:
Synopsis 1998  
Script 1998 
Verslag 1998
Zoek in Kinderkerk

Een poort voor de koning: verslag 1998

U leest de inmiddels historische beschrijving van het eerste echte kerstspel dat we in de kinderkerk speelden. 

In 2003 maakten we een nieuwe versie, met een minder ingewikkeld verhaal en een duidelijker poortmisverstand.

Uit nostalgie, en misschien omdat u er toch wat aan heeft, laten we deze oude webpagina's maar staan.

Het gaat om:

Alle aanwezigen waren zeer tevreden met de inhoud en het verloop van deze nogal experimentele viering. Op twee punten verschilde deze namelijk wezenlijk van eerdere kerstvieringen. 

Ten eerste was geprobeerd de toon wat luchtiger te krijgen, vooral in de wat karikaturale rol van de herbergier met zijn sterren. Ook de heraut wist precies de juiste snaar te raken: hij was zeer indrukwekkend maar zijn trompetspel werkte tegelijkertijd enigszins op de lachspieren. 

Een tweede, veel belangrijker verschil met eerder vieringen was de actieve rol van de kinderen, die daardoor zelf direct aan het geheel bijdroegen.

Beide aspecten zijn zo goed bevallen, dat geprobeerd zal worden deze ook in volgende vieringen te realiseren of nog verder uit te bouwen. De kinderactiviteit verzorgt een welkome afwisseling met het luisteren en zingen, en ze zorgt voor een veel groter betrokkenheid van de kinderen. Voor de toekomst wordt inmiddels ook gedacht aan een aparte rol voor de ouders.

Omtrent het verhaal van het spel waren er aanvankelijk zorgen dat het bijdragen aan de vrede via achtereenvolgens matjes, geld, stenen en stalbouw te gecompliceerd zou zijn. Ook dreigde verwarring tussen heraut, keizer, verwachte koning, en Vredeskoning.

In de praktijk bleek dit evenwel geen probleem. De jongere kinderen begrepen ongetwijfeld niet wat er waarom gebeurde, maar omdat aan het eind alles op zijn pootjes terecht kwam deerde dat geenszins. De ouderen en volwassenen vonden juist de wendingen in het verhaal aardig.

De herbergdeernen hebben razendsnel de ingekochte matjes tot dekens verwerkt.Uiteindelijk bleken de bontgekleurde vlechtmatjes veel belangrijker dan het stenen bouwwerk. Dit kwam ten dele omdat de van de matjes vervaardigde dekens er schitterend uitzagen, maar ongetwijfeld ook omdat de matjes immers het werk van de kinderen zelf waren, die ze hadden moeten verkopen, en die nu toch nog voor het Goede Doel werden ingezet. 

Op grond hiervan is besloten om in de toekomst (nog) meer nadruk te leggen op het visuele aspect, en dan in het bijzonder van datgene wat de kinderen maken: dat moet er indrukwekkend uitzien.

Het lied beviel goed en klonk prachtig. Ook de driestemmige weergave door iedereen ging soepel en was daarmee een mooie afsluiting van de viering. Hierbij speelde zeker mee dat de ouders toen om de kinderen heen stonden en zodoende als het ware vanzelf in een kooropstelling stonden. 

Overigens dient men te bedenken dat deze conclusies over de muziek niet zomaar naar elders overdraagbaar zijn: in de Studentenkerk is men gewend om stevig te zingen, nieuwe muziek is heel gewoon, en velen zingen direct van blad.

Spel: december 1998
Pagina: mei 1999
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen