Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu Een poort voor de koning
Een poort voor de koning:
Synopsis  
Fotoverslag
Krantenartikel
Papyrus: Volkstelling
Papyrus: Poortbouw
Liederen:
Bouwen aan de vrede
Goed nieuws van de engel
Alle downloads 
Verouderd:
Synopsis 1998  
Script 1998 
Verslag 1998
Zoek in Kinderkerk

Een poort voor de koning: synopsis 1998

U leest de inmiddels historische beschrijving van het eerste echte kerstspel dat we in de kinderkerk speelden. 

In 2003 maakten we een nieuwe versie, met een minder ingewikkeld verhaal en een duidelijker poortmisverstand.

Uit nostalgie, en misschien omdat u er toch wat aan heeft, laten we deze oude webpagina's maar staan.

Het gaat om:

Opzet en doelgroep

Het kerstspel Een poort voor de koning is opgezet voor een kinderkerstviering in de Nijmeegse Studentenkerk, waarin gepoogd werd de kinderen bij het spel te betrekken door hen een taak te laten uitvoeren. Daarnaast vervult samenzang een belangrijke rol. Het spel is een aangepaste versie van het kerstverhaal volgens Lucas, dat zodanig is uitgebreid, dat de kinderactiviteit daar min of meer logisch in past.

De doelgroep van de kinderkerstvieringen in de Nijmeegse Studentenkerk bestaat de facto uit kinderen van 4 tot 10 jaar, waarvan de meesten alleen met Kerstmis komen. Dit jaar (=1998) betrof het ongeveer 100 kinderen met een ongeveer gelijk aantal volwassenen. In de praktijk blijkt telkens weer, dat zowel deze kinderen als de volwassenen in de Studentenkerk verrassend goed kunnen zingen en gemakkelijk nieuwe muziek leren.

Onderwerp

Het gekozen onderwerp is in eerste instantie het kerstverhaal als zodanig; in tweede instantie het begrip 'koning', dat, op Jezus betrokken, een andere dan de wereldlijke betekenis heeft. De wereldlijke kant wordt vertegenwoordigd door de heraut van de keizer (macht) en de herbergier (geld). De bijzonderheid van de koning van de Vrede wordt vooral aangegeven door het ontbreken van macht en geld (schuurtje, armoe, kou) en twee tekenen: de engel GabriŽl en de ster.

Samenvatting

De heraut van de keizer kondigt met veel machtsvertoon de volkstelling aan. Maria en Jozef gaan op pad en kloppen aan bij de herberg. De herbergier wijst hun op de kwaliteit van zijn hotel en op de kosten die het handhaven daarvan met zich meebrengt. Omdat Jozef en Maria de logieskosten niet kunnen betalen zijn zij niet welkom. Bovendien vermeldt de herbergier dat hij plaats vrij moet houden voor een koning die wordt verwacht. Ook klaagt hij dat alle dekens uit elkaar vallen vanwege de mot, waardoor hij nodig nieuwe moet kopen. Om dezelfde reden weigert hij Maria een deken mee te geven. Hij wijst hun een passend schuurtje in het veld. Jozef en Maria gaan er naar toe. Het schuurtje blijkt een bouwval te zijn.

Jos als Heraut. Sindsdien in bijna elk kerstspel!De heraut verschijnt opnieuw en kondigt nu aan dat er een koning komen zal, die op bevel van de keizer dient te worden verwelkomd. Er moet een poort gebouwd worden die aan iedereen, inclusief deze nieuwe koning, duidelijk zal maken hoe groot de macht van de keizer is. Alle bewoners van het land moeten een steen kopen en daartoe eerst werken om het benodigde geld te verdienen.

De arbeid die de kinderen verrichten bestaat uit het vlechten van een papieren matje, dat complexer is naarmate de kinderen ouder zijn. Ze verkopen de matjes bij de herbergier. Met het geld gaan ze naar de steengroeve om een steen (een kartonnen doos) te kopen.

Inmiddels is de engel GabriŽl verschenen die al rondzwevend aan de kinderen vertelt van de komst van de Koning van de Vrede. Hij vraagt hun of die poort er wel zo uit moet zien als de heraut gezegd heeft. De kinderen komen al gauw met hun steen bij Jozef & Maria (en de pasgeboren Jezus). Met vereende krachten wordt van de stenen een degelijke kerststal neergezet.

Bij de stal bedankt Maria de kinderen voor hun werk. De heraut komt ŗ titre personnel naar de kerststal en ziet in dat dŪt de koning is waarom het gaat. Te zamen met de engel zingt hij een lied ter verwelkoming (waarvan de melodie is gebaseerd op zijn eerdere trompetgeschal). Dan verschijnt de herbergier, met een grote deken voor Maria en het Kind; de deken heeft hij gemaakt van de matjes van de kinderen. Hij getuigt van zijn nachtelijk visioen van het engelenkoor en laat blijken dat hij tot inkeer is gekomen.

Tenslotte zingen allen het lied.


Orde van dienst

Personen / rollen / functies / attributen

Aanvankelijk is er een min of meer toneel-achtige opzet: er is een gastheer/dirigent die met de kinderen liedjes zingt en die terugtreedt als het spel begint of verder gaat. Vanaf het tweede optreden van de heraut is er geen duidelijke grens tussen spel en niet-spel. De gastheer/dirigent verschijnt als Engel maar blijft tevens gastheer/dirigent, en de heraut geeft nadere instructies over het vlechten van matjes. Na verloop van tijd zitten alle kinderen in en om de kerststal; aan het eind vande viering staan ook de ouders er zo dicht mogelijk bij.

rol

functie

attributen

Heraut van de keizer

kondigt volkstelling aan; gebiedt tot bouwen van de poort; geeft aanwijzingen; vertegenwoordigt de macht

mantel, verhoog om vanaf te spreken, helm, trompet, papyrusrol met tekst, bouwtekening (door Eva, zie p. 1)

Jozef

voert het woord bij de herberg; is bouwmeester bij de stalbouw

stok; ingestort schuurtje, waarboven een heldere ster gaat branden

Maria

krijgt kind (onopvallend); nodigt de kinderen uit, bedankt hen

blauwe mantel, buik, pop

Herbergier

weigert Maria en Jozef de toegang; koopt kleedjes in; komt later tot inkeer en geeft deze aan Maria; vertegenwoordigt het geld

deur, schort, hotel met vijf bleke sterren, honderd munten

Engel (aanvankelijk onverkleed als enkel gastheer)

verkondigt de gebooorte; spreekt de kinderen aan; tevens gastheer, voorzanger, dirigent

vleugels, wit kleed, blokfluitje

Steenverkoper

verkoopt stenen in de steengroeve

honderd als steen vermomde dozen

Deernen in de herberg

maken van de vlechtmatjes een grote deken

 

Kinderen

luisteren & zingen;
vlechten matjes, verkopen deze, kopen een steen, helpen bouwen

voorgesneden A4-vellen papier, stroken

Ouders

luisteren & zingen;
helpen de kleine kinderen met vlechten en handel;
essentieel voor canonzang

geen

Pianist

muzikale ondersteuning

 

Blokfluitiste

speelt het lied een keer voor

 

Draaiboek

19:00

Kinderen komen nog binnen & zitten bij hun ouders;
Piano speelt o.a. "Bouwen aan de vrede"

19:05

Voorzanger heet allen welkom;

Allen zingen: "Wij komen tezamen" (1e couplet)
Allen zingen: "De hedertjes algen bij nachte" (1e couplet)
Instuderen: de 4 middenregels van "Bouwen aan de vrede"

19:10

Heraut komt op en kondigt de volkstelling aan

 

Jozef en Maria gaan op stap; ondertussen speelt de blokfluit "Bouwen aan de vrede"

 

Maria & Jozef komen bij de herberg, worden weggestuurd, en gaan naar vervallen stal

 

Allen zingen: "Maria die zoude naar Betlehem gaan" (couplet 1-3)

 

Heraut komt op en kondigt het bevel aan om een poort te maken en daartoe eerst geld te verdienen door werk te verrichten

19:20

De kinderen gaan aan het werk. Achter in de kerk hangen instructies voor verschillende leeftijden. De Heraut spoort ouders aan ("Het behaagt de Keizer...") om de jongere kinderen te helpen. Tijdens het werk komt de engel op die de kinderen aanspoort om nog eens goed na te denken wat ze nu met die steen gaan doen.

De kinderen:
- vlechten een matje;
- verkopen het bij de herberg;
- kopen met het geld een steen in de steengroeve;
- gaan daarmee naar de stal & helpen Jozef bouwen
- gaan bij de stal zitten.

19:40

Maria (met inmiddels geboren kind) dankt de kinderen

Heraut komt kijken en begrijpt nu om welke koning het gaat

Engel & Heraut zingen samen "Bouwen aan de vrede"

19:45

De herbergier komt om te vertellen wat hij heeft gehoord en om zijn spijt te betuigen. Hij heeft de deken bij zich van aan elkaar bevestigde kindermatjes.

19:50

De Engel haalt nu ook de ouders erbij. Allen zingen "Bouwen aan de vrede", eerst ťťnstemming, dan in canon.

19:55

Limonade!

 

Spel: december 1998
Pagina: mei 1999
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen