Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu Een poort voor de koning
Een poort voor de koning:
Synopsis  
Fotoverslag
Krantenartikel
Papyrus: Volkstelling
Papyrus: Poortbouw
Liederen:
Bouwen aan de vrede
Goed nieuws van de engel
Alle downloads 
Verouderd:
Synopsis 1998  
Script 1998 
Verslag 1998
Zoek in Kinderkerk

 

De waard ziet de poortbouwstenen binnenstromenEen poort voor de koning: Synopsis

Opzet en doelgroep

Het kerstspel Een poort voor de koning is geschreven voor een kinderkerstviering in de Nijmeegse Studentenkerk, waarin de kinderen bij het spel betrokken worden door hen een taak te laten uitvoeren. Daarnaast vervult samenzang een belangrijke rol. Het spel is gebaseerd op het kerstverhaal volgens Lucas, dat zodanig is uitgebreid, dat de kinderactiviteit daar min of meer logisch in past.

De doelgroep van de kinderkerstvieringen in de Nijmeegse Studentenkerk bestaat de facto uit kinderen van 4 tot 10 jaar, waarvan de meesten alleen met Kerstmis komen. Het betreft zo'n 100 tot 150 kinderen met een ongeveer gelijk aantal volwassenen. In de praktijk blijkt telkens weer, dat zowel deze kinderen als de volwassenen in de Studentenkerk verrassend goed kunnen zingen en gemakkelijk nieuwe muziek leren.

Onderwerp

Het gekozen onderwerp is in eerste instantie het kerstverhaal als zodanig; in tweede instantie het begrip 'koning', dat, op Jezus betrokken, een andere dan de wereldlijke betekenis heeft. De wereldlijke kant wordt vertegenwoordigd door de heraut van de keizer (macht) en de waard (geld). De bijzonderheid van de koning van de Vrede wordt vooral aangegeven door het ontbreken van macht en geld (schuurtje, armoe, kou) en twee tekenen: de engel GabriŽl en de ster.

Samenvatting

Plaats van handeling is het plein voor de herberg, alwaar de kinderen het gewone volk zitten te zijn. De heraut van de keizer kondigt met veel machtsvertoon de volkstelling aan. De waard haalt opgelucht adem: hij hoeft niet op pad. Maria en Jozef komen langs en kloppen aan bij de herberg. De waard wijst hen op de kwaliteit van zijn vijfsterrenhotel en op de kosten die het handhaven daarvan met zich meebrengt. Omdat Jozef en Maria de logieskosten niet kunnen betalen zijn zij niet welkom. Bovendien vermeldt hij dat hij plaats vrij moet houden voor een koning die wordt verwacht. Hij wijst hun een passend ťťnsterrenschuurtje in het veld. Jozef en Maria gaan er naar toe. Het schuurtje blijkt een bouwval te zijn.

De heraut verschijnt opnieuw en kondigt nu aan dat er een koning komen zal, die op bevel van de keizer dient te worden verwelkomd. Er moet een poort gebouwd worden die aan iedereen, inclusief deze nieuwe koning, duidelijk zal maken hoe groot de macht van de keizer is. Alle bewoners van het land moeten bijdragen aan deze poort.

De waard vindt het een prachtig plan; die poort moet voor zijn herberg komen opdat de koning er logeren zal. Hij spoort de kinderen aan om allemaal een mooie steen te maken.

Heraut, engel en waard zingen harmonieus driestemmigDe kinderen gaan nu ijverig een steen maken (een zesflessenwijndoos met grijsblauw papier omwikkelen en voorzien van glitterend versiersel). De waard verzamelt de stenen en begint op chaotische wijze aan de poortbouw. Maar het wil niet echt lukken: er ontstaat van alles, maar geen poort. Moedeloos besluit de waard om maar te gaan slapen; zo ook de kinderen.

In het donker klinkt engelengezang in de verte: Gloria! Daarna is het even stil. GabriŽl verschijnt en vraagt wat er gebouwd wordt. De waard vindt dat een koning ontvangen dient te worden met trompetgeschal, triomfboog, en vijfsterrenhotel.

Maar GabriŽl legt uit dat de koning er al lang is: de Koning van de Vrede. Hij vraagt de kinderen of die poort er wel zo uit moet zien als de heraut gezegd heeft, en wijst hen op de kleumende Maria met kind in hun ťťnsterrenbouwval. Hij leidt de kinderen (met hun steen) fluisterzacht (het kind slaapt namelijk) naar de stal alwaar met vereende krachten onder leiding van Jozef een degelijke kerststal wordt neergezet. De waard blijft vooralsnog beteuterd achter.

Bij de stal bedankt Maria de kinderen voor hun werk. Terwijl ze spreekt gaan de lichten aan waardoor de stenen gaan glinsteren. Waar komen jullie eigenlijk vandaan met die stenen? Dan komen de heraut en de waard aan. Ze begrijpen nu dat dit de koning is die ze verwachtten en bieden Maria geschenken aan. Om de verzoening te bezegelen zingen engel, heraut en waard een driestemmig lied over de Koning van de Vrede.

Maria is diep onder de indruk van hun lied en ze vraagt aan de kinderen en de ouderen of ze het mee kunnen zingen. Dat doen ze. En zo eindigt deze kerstviering!

Zie vooral ook het fotoverslag.
Het volledige script kunt u downloaden, printen en naar wens aanpassen en gebruiken in uw eigen gemeente of school; zie het colofon
We stellen uw reactie zeer op prijs!

Spel: december 2006
Deze pagina: oktober 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen