Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu Een poort voor de koning
Een poort voor de koning:
Synopsis  
Fotoverslag
Krantenartikel
Papyrus: Volkstelling
Papyrus: Poortbouw
Liederen:
Bouwen aan de vrede
Goed nieuws van de engel
Alle downloads 
Verouderd:
Synopsis 1998  
Script 1998 
Verslag 1998
Zoek in Kinderkerk

 

Zie ook: Glo.oo.oo.ooria! 

Voor het spel "De zwevende hemel" is een nieuwe versie van het refrein geschreven.

Deze past beter in dat spel, is veel vrolijker, en is gemakkelijker te zingen. De coupletten zijn gelijk gebleven. 

Zie:

Goed nieuws van de engel

Toelichting

"Goed nieuws van de engel" is in 1996 geschreven als solo voor één sopraan. In die vorm is het in de kinderkerkkerstspelen verscheidene keren gebruikt.

In 2006 is het uitgebreid met meer stemmen en pianobegeleiding, maar vervolgens niet gebruikt. 

Op deze pagina, en in de partituur, vindt u zowel de oorspronkelijke versie, als de uitbreidingen.

Refrein

De bovenstem is geschreven voor een hoge solosopraan. Dat is erg mooi, als je iemand hebt die het overtuigend zingen kan. 

Maar die partij is voor kinderen niet te zingen. Daarop is een tweede stem gemaakt voor de kinderen; die kan ook afzonderlijk gezongen worden. 

Uiteindelijk zijn er de volgende uitvoeringswijzen voor het refrein:

  • bovenstem solo (door echte sopraan of echte tenor)
  • kinderstem alleen door de kinderen, bij voorkeur met pianobegeleiding
  • bovenstem + kinderstem + piano
  • kinderstem + piano + blokfluiten voor de bovenstem

Coupletten

De drie coupletten zijn tweestemmmig. Ze zijn bedoeld om onbegeleid door twee mannen of door twee vrouwen te worden gezongen.

Alle partijen plus de pianobegeleiding kunt u downloaden om te printen.


leeg

Goed nieuws van de engel

Bovenstem solo:

Kinderpartij:

Klik voor 100%-weergave

Tekst:

Gloria, gloria, gloria
in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis!

Wees maar niet bang,
want ik heb goed nieuws voor jullie,
goed nieuws voor iedereen.

Gloria…

Vandaag is in Betlehem,
de stad van koning David,
de Redder geboren:
de Messias,
die zo lang al wordt verwacht.

Gloria…

Je kunt hem hieraan herkennen:
het is een kindje,
in doeken gewikkeld,
en het ligt in een voerbak.

Gloria…

Lied: 1996, 2006
Pagina: december 2006
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen