Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu Een poort voor de koning
Een poort voor de koning:
Synopsis  
Fotoverslag
Krantenartikel
Papyrus: Volkstelling
Papyrus: Poortbouw
Liederen:
Bouwen aan de vrede
Goed nieuws van de engel
Alle downloads 
Verouderd:
Synopsis 1998  
Script 1998 
Verslag 1998
Zoek in Kinderkerk

Bouwen aan de vrede

Een koning! Een koning! Een koning is gekomen!
  Al zo lang werd hij verwacht
  Hij is anders dan gedacht
  Wil geen geld en wil geen macht
  Hij is licht, diep in de nacht:
Koning van de vrede, Koning van de vrede!

Een koning! Een koning! Een koning is gekomen!
  Zo komt Hij van God hierheen:
  Vrede brengt Hij iedereen,
  maar dat kan geen mens alleen;
  Help hem met je beste steen:
Bouwen aan de vrede, bouwen aan de vrede!

Toegevoegd in 2016:
Online partituur in Noteflight.
Deze is op elke redelijke computer en smartphone afspeelbaar.
U hoeft niets te installeren en geen account aan te maken.
Idem, in PDF (inhoudelijk gelijk aan de versie van 1998/2003.

Klik voor 100% weergave


Toelichting

Het lied Bouwen aan de vrede is een driestemmige canon die op allerlei wijzen in de viering terugkomt. De tekst vermeldt de komst van de koning, vermeldt diens bijzondere aard, en spoort de kinderen aan om hem te helpen bij het bouwen aan de vrede. Het lied is bedoeld om tijdens de viering geleerd te worden, en om aan het eind van de viering driestemmig gezongen te worden (ouders en kinderen in drie groepen verdeeld, heraut speelt zijn trompetpartij, pianobegeleiding, engel dirigeert). 

Aanwijzingen

  • de twee maal drie regels kunnen na elkaar gezongen worden (éénstemmig) of tegelijkertijd (als twee- of driestemmige canon)
  • de eerste regel is tevens het voorspel (trompet) van de heraut bij zijn aankondiging
  • later zingen de heraut, de engel, en de waard het lied als driestemmige canon
  • daarna éénstemmig allen met piano en met de trompetpartij er doorheen
  • trompetpartij als het kan met trillers (zestienden naar de bovennoot) op de eerste tel
  • tenslotte zingen allen het lied als driestemmige canon
  • piano speelt een heel systeem als voorspel (en begint dan met de enkele c).
  • bij afsluiting speelt de piano door tot en met de eerste kwart van de eerste maat.

U kunt de partituur downloaden om te printen.

Lied: 1998, 2003
Paginarevisie: november 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen