Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu De mensenvissers leeg
De mensenvissers:
synopsis 
bijbelteksten
lied De goede vis 
fotoverslag 2004 
 
alle downloads 
2010:
foto's bootbouw 
 
1998:
De Mensenvisser:
synopsis
script
verslag 
Zoek in Kinderkerk

De Mensenvisser: verslag

Dit betreft de 1998-versie van het spel.
Bekijk ook de nieuwe versie uit 2004.
 

Ongeveer dertig kinderen bezochten de viering. De gemiddelde leeftijd was lager dan die van de doelgroep: de viering is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar, terwijl er veel kleuters kwamen en sommige ouders ook peuters meebrachten (en die niet naar de crèche brachten).

Als gevolg hiervan kwamen de voorgenomen gesprekken met de kinderen vrijwel niet op gang. Ook zal aan de jongere kinderen zeker een deel van de teksten voorbijgegaan zijn.

Anderzijds bleken de meer tastbare elementen een succes. De kinderen deden enthousiast mee aan het kringspel, dat daardoor veel beter werkte dan gewoon een gezamenlijk gezongen lied. De broodjes in de vorm van visjes waren alle bakmoeite meer dan waard, en de kaarsen, het strand en de boot waren ook voor de allerkleinsten boeiend.

Een onverwachte factor was het zand: het strand was zo echt dat alle kinderen vrijwel aanhoudend met het zand aan het spelen waren. In hoeverre ze hierdoor nu meer of minder aandachtig geluisterd hebben blijft wat ongewis.

De vissers springen uit de boot met het net met vissen.

 

Meer dan in eerdere vieringen was geprobeerd een sfeer van gezamenlijkheid te scheppen, door de kinderen als het ware in het verhaal te betrekken. Wat dit betreft was het zandstrand, met vuurtje, vreemdeling en gitarist, een schot in de roos. Wel kwam daardoor de boot wat meer op een toneelachtige afstand te liggen. Het naar achteren werken van de ouders beviel goed: de aandacht komt hierdoor veel meer bij de kinderen terecht.

Gezien de leeftijdsproblemen is het moeilijk om conclusies te trekken over het gebruik van de toneelvorm. De indruk bestaat dat het 'getuigen' door een bijbelpersonage in ieder geval beter werkt dan het voorlezen van een tekst. Nu is niet iedereen in de kinderkerkgroep een even begenadigd toneelspeler of improvisator, maar net als eerdere keren bleek dit probleem goed aan te pakken met behulp van een souffleur, in dit geval een zesde leerling achter in de boot.

Met de keuze en uitwerking van het thema waren kinderkerkgroep en ouders zeer ingenomen. Het maakte een enigszins mystieke vermenging van betekenissen mogelijk zonder dat dit expliciet gemaakt werd: de vreemdeling die zowel de Verrezene als de voorganger was, de vissen die enerzijds symbool stonden voor mensen en anderzijds het brood van leven waren, het kampvuurtje dat als het licht werd uitgedragen. Hierdoor konden verhaal, kerk en eucharistie naadloos in elkaar overgaan.

pagina: 1998
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen