Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu De mensenvissers leeg
De mensenvissers:
synopsis 
bijbelteksten
lied De goede vis 
fotoverslag 2004 
 
alle downloads 
2010:
foto's bootbouw 
 
1998:
De Mensenvisser:
synopsis
script
verslag 
Zoek in Kinderkerk

De Mensenvisser: synopsis

Dit betreft de 1998-versie van het spel.
Bekijk ook de nieuwe versie uit 2004.
 

Plattegrond; kerk aan de Prof v. WeliestraatPerspectief

Het verhaal van Johannes 21 vormt het raamwerk van de gehele viering. De kinderen zitten en blijven op het strand; de voorganger/vreemdeling is daar ook. De leerlingen zitten in de boot (op het verhoog) en vertellen van daaruit hun verhalen. Aan het eind komen de leerlingen met hun vangst aan land en wordt er op het strand gedeeld en gegeten.

De leerlingen vertellen de verhalen van Jezus zoals ze die zelf hebben meegemaakt. De elementen die de verhalen onderling verbinden en die een verbinding leggen met de viering zijn: het meer, het vissen, de vissen, het vuur, het delen van brood, het kruis en het licht.

Personages

  • Andreas, broer van Simon Petrus (vertelt de roeping van enkele vissers)
  • Martha, vrouw uit 4000 (vertelt van de broodvermenigvuldiging)
  • Filippus (vertelt van de storm op het meer)
  • Simon Petrus (vertelt van het lijdensverhaal en verloochening)
  • Maria Magdalena, vrouw die bij het graf was (vertelt van de opstanding)

Voorts is er de vreemdeling op het strand. Deze heeft een gemengde rol: hij is tegelijkertijd de gastheer, de spel- en gespreksleider, en hij speelt voor de vreemdeling, die later de verrezen Jezus blijkt te zijn; hij deelt ook het brood.

Verhaallijn / orde van dienst

De kinderen worden door de vreemdeling verwelkomd en in het zand gezet. In de boot zitten al de leerlingen. De vreemdeling steekt het vuur aan. In de boot wordt een leeg net opgehaald. Andreas vertelt van de roeping van de vissers. Daarna praat de vreemdeling erover met de kinderen; het kringspel wordt voor het eerst gespeeld. Vervolgens vertelt 'leerling' Martha van de broodvermenigvuldiging. Weer wordt een leeg net opgehaald. Filippus vertelt van de storm op het meer. De vreemdeling praat met de kinderen en samen spelen ze het kringspel voor de tweede keer. Simon Petrus vertelt het lijdensverhaal; Maria Magdalena vertelt van de opstanding. Op het strand wordt het kringspel voor de derde keer gespeeld. De vreemdeling roept nu naar de vissers dat ze hun net aan de andere kant uit moeten gooien. Het net zit meteen vol met vissen (van brood gemaakt), de leerlingen komen ermee aan de kant. De vreemdeling spreekt de instellingswoorden en deelt het brood uit. Na het eten ontsteken de kinderen kaarsen aan het vuur en dragen dat naar buiten om er het paasvuur mee aan te steken. Daar wordt voor de laatste maal het kringspel gespeeld.

Martha vertelt van de broden de de visjes voor 5000 mensen

Middelen

In deze viering zijn de volgende rekwisieten gemaakt of geregeld:
- een meer in de nacht (landbouwplastic)
- een boot (karton, mast, zeildoek)
- visnetten
- 153 broodjes in de vorm van vissen
- een strand (enkele kruiwagens zand)
- een vuurtje (houten blokken met lamp erin en kaarsen erop)
- bandopname van een kraaiende haan
- kaarsen

Aan het meer van Tiberias (Eva Huisman)Voorbereiding met de kinderen

In enkele voorafgaande kindernevendiensten op de zondagen is het onderwerp enigszins voorbereid. Een en ander is betrekkelijk omdat de zondagse deelname van kinderen onregelmatig is en er bovendien op de bijzondere vieringen veel meer kinderen komen. Niettemin is de voorbereiding op deze wijze ook voor de volwassenen van de kinderkgroep een zinvolle bezigheid. En bijeenkomst werd gewijd aan het verzamelen van leerlingen, aan de hand van het verhaal van de roeping van de vissers bij het meer (Marcus 1, 16-20) en de tekeningen van Kees de Kort; de kinderen kregen daarbij de opdracht om zelf hun twaalftal samen te stellen en aan te geven waarom ze wie mee wilden nemen. Een andere bijeenkomst werd gewijd aan de wonderbare visvangst (Lucas 5, 1-11) en het zelf maken van visjes uit gezouten en gekleurd brooddeeg (deze werden later op het landbouwplastic in het donkere meer gelegd). Eva Huisman maakte de tekening voor de Internetpagina's en de affiche.


Referenties

____________________
Bijbelplaatsen

Joh 21 Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias

Luc 5, 1-11 Roeping van enkele vissers;

In Mt 4, 18-22 en Mc 1, 16-20 komt hetzelfde aan de orde maar zonder de wonderbare visvangst.

Luc 8, 22-25 Storm op het meer

komt overeen met Mt 8, 23-27 en Mc 4, 35-41

Zie ook Jona 1, 4-16: de zee wordt kalm doordat Jona in zee geworpen wordt.
Verder wellicht ook Genesis 7 en 8: de zondvloed.

Luc 9, 10-17 wonderbare broodvermenigvuldiging

komt overeen met Mt 14, 13-2; Mt 15, 32-38;
komt overeen met Mc 6, 30-44; Mc 8, 1-9;

Beide verwijzen naar het laatste avondmaal.

Zie ook: 2 Kon 4,42-44 De broodvermenigvuldiging

Joh 18, 17 en 18,25-27 door Petrus verloochend
Joh 21, 15-19 Petrus, de herder van Jezus’ kudde

____________________
Overige

Kees de Kort en anderen, Vertellenderwijs. Bijbelkatechese voor kinderen van vier tot acht jaar; Jezus en zijn leerlingen, HKI/Docete/NBG, ISBN 90-6957-204-4

pagina: 1998
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen