Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu De mensenvissers leeg
De mensenvissers:
synopsis 
bijbelteksten
lied De goede vis 
fotoverslag 2004 
 
alle downloads 
2010:
foto's bootbouw 
 
1998:
De Mensenvisser:
synopsis
script
verslag 
Zoek in Kinderkerk

De mensenvissers: synopsis

Opzet en doelgroep

Kinderpaasvieringen in de Studentenkerk hebben de vorm van een spel, met een terugblik op de goede week, voor kinderen in de basisschoolleeftijd, zoveel mogelijk rekening houdend met de leeftijdsverschillen, en ook betekenisvol voor de ouders en andere ouderen.

In dit spel krijgt het breken en delen van het brood vanzelf een plaats. Het spel wordt enkele malen onderbroken door het oefenen en zingen van het lied, dat het thema samenvat, en daardoor gaandeweg meer in het spel past.

Vissen van broodIn tegenstelling tot de meeste andere paasspelen hebben we deze keer geen onderbreking waarin de kinderen zelf iets maken. Nu zit de actie wat meer verspreid doordat de kinderen het spel meespelen (ze zijn visser) en doordat het lied gezongen wordt met bewegingen.

Samenvatting

De kinderen zijn bij binnenkomst meteen visser; ze beginnen met netten te boeten. Daarna schepen ze in over een steigerplank, in een boot in een donker meer. Aan de rand van het meer is een strand waarop een vreemdeling een vuurtje heeft branden.

In de boot zitten de vissers er verslagen bij, alleen, na Jezus' kruisdood. Ze zijn maar gaan vissen omdat ze dat vroeger ook deden, voordat ze Jezus leerden kennen. De schipper vertelt over Jezus, wie hij was, hoe hij hen geroepen heeft om met hem mee te gaan om mensen te vangen, en dat dat allemaal weer voorbij is. Na een diepe zucht besluiten ze om het net uit te gooien, maar ze vangen niets. Vanaf het strand spoort de vreemdeling hen aan om het net aan de andere kant uit te gooien, maar die raad wordt nog niet opgevolgd. De aansporing heeft de vorm van een lied, dat door allen wordt gezongen (ook door de kinderen).

Dan staat een van de vissers op om aan de anderen nog eens te vertellen hoe het eigenlijk gegaan is, dat sterven van Jezus. Dat verhaal moet verteld worden, maar omdat het zo naar is, zingt hij het. Na dit lijdensverhaal wordt het net opnieuw vergeefs uitgeworpen en zingt opnieuw de vreemdeling zijn in de wind geslagen raad.

Dan verschijnt Maria Magdalena, opgewonden, over het water naar de boot lopend. Ze komt zo uit de tuin van Jezus' graf en vertelt van zijn opstanding en van de belofte die dat met zich meebrengt. Opnieuw geeft de vreemdeling de raad om het net aan de andere kant uit te werpen, en nu doen de vissers dat wel. Ze vangen een net vol met vissen, springen uit de boot en lopen naar de vreemdeling toe.

Die krijgt de vissen (die van brood zijn), bidt, en deelt het brood met iedereen. Daarna nemen ze allemaal een lichtje mee uit zijn vuurtje, gaan ermee naar buiten om het paasvuur te verlichten. Aldaar zingt iedereen het het lied nog een keer, feestelijk rond het vuur.

Onderwerp

Dit spel is gebaseerd op een prachtig verhaal uit het evangelie volgens Johannes, waarin de leerlingen na Jezus' dood gaan vissen en niets vangen, totdat een vreemdeling hen vanaf de wal aanspoort het net aan de andere kant uit te werpen, waarop ze 153 vissen vangen, die ze samen met hem delen - de vreemdeling blijkt Jezus te zijn.

Aan dit verhaal hebben we elementen uit de andere verhalen over water en vissers toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de roeping van de leerlingen (kom mee, mensen vangen) en het kunnen lopen over water als teken van vertrouwen.

De thematiek is daarmee te beschrijven als 'probeer te doen als Jezus, die alles gaf (kruisdood) voor anderen (delen van het brood); zet je in voor anderen, anders dan gewoon (vis aan de andere kant), je zult merken dat je hen (de drenkelingen) zult vinden (vangen) en kunt helpen (redden).'

In de symboliek in dit spel lopen vissen, brood en mens in elkaar over: we vissen wel, maar eigenlijk om drenkelingen te redden; die gevangen vissen blijken van brood te zijn gemaakt, dat we vervolgens als Jezus' lichaam breken en delen. Met die boodschap gaan we vervolgens de wereld in (het uitdragen van het vuur vanaf het strand naar het paasvuur buiten.

Meer lezen

Kinderkerkgebed bidden, klik voor vergroting

Kinderkerkgebed bidden.
tekst: 2004
pagina: 2008
bijgewerkt: feb 2010
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen