Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Rubriek Kerstspel Het licht in de scherven leeg
Het licht in de scherven:
synopsis
fotoverslag
evaluatie 
- leestekst: en daarom
         riep God: LICHT!
 
alle downloads 
Zie ook:
lied: Help je mee?
techniek: glasraam
Zoek in Kinderkerk

 

Maar ook bij de ramen ging er iets mis. De beschikbare kleuren vliegerpapier kwamen niet overeen met die van het ontwerp. De kinderen losten dat creatief op, maar uiteraard zonder zicht op het totaal (want dat zicht hadden ze opzettelijk nog niet). Met als gevolg dat de ster door een rood en een paars hemelgebeuren geflankeerd geraakt is. Het kindeken werd met knalrood hoofd afgeleverd - dezelfde kleur als Jozef's trui. Maar dat konden we bijtijds herstellen.
Conclusie: koop eerst vliegerpapier en vul dan pas de kleuren van het ontwerp in.  

Het licht in de scherven: evaluatie

Bij dit spel is een evaluatie wel op z'n plaats. Want weliswaar waren de ramen veel mooier en letterlijk indrukwekkender geworden dan verwacht, uiteindelijk waren we minder tevreden over het verloop van het spel. 'We' zijn dan in het bijzonder de kinderkerkgroep (= de mensen die het spel bedacht hebben, de decors gebouwd, alles georganiseerd, ingestudeerd, en gespeeld.) Er ging namelijk veel mis.

Daarom geven we hier een korte analyse met wat conclusies - vast nuttig voor anderen.

1) Te veel hooi

Hoewel we het hadden zien aankomen, kostte het maken van het decor toch teveel werk. De bouw werd vooral gecompliceerd doordat in de constructie én een schimmenspel gespeeld moest kunnen worden, én de glasramen opgehangen (en wel tijdens het spel). Daardoor was het achter de ozo ordelijke muur een wirwar van draden, lampen, doek dat moest kunnen worden opgerold, zwart plastic dat de compartimenten moest scheiden, en lage tafels waar de spelers op moesten komen. En dat tot op een hoogte van 3.50 meter (gelukkig konden we alles aan het plafond van de kerk vastschroeven).

Uiteindelijk werkte dit allemaal wel zoals verwacht - maar we waren er zo hard mee bezig geweest dat we het spel niet goed hadden ingestudeerd en de organisatie niet hadden doorgenomen.

2) Averechts geluid

Het geluid bleek ter plekke erg slecht. We werkten met loopmicrofoons, aangesloten op de geluidinstallatie van de kerk. Die heeft de boxen vooral in de achterste helft van de kerk hangen. Het gevolg was, dat de 'stemmen van achter het raam' compleet van de verkeerde kant kwamen, en vervolgens door de galm slecht verstaanbaar waren. Ongetwijfeld werd de verstaanbaarheid ook minder doordat je de sprekers niet kon zien. Daardoor klonken veel teksten afstandelijk (zoals de tekst over de schepping van het licht, de schimmenspelen, en de zang van de drie engelen). 

3) Verkeerd donker

Het hele idee van dit kerstspel is dat het licht het donker verdringt. Daarom begint het spel in het donker. Aanvankelijk zien de kinderen dus ook Franciscus maar nauwelijks - en die is de enige zichtbare spreker in het eerste deel. 

Het gevolg van 1+2+3 was een rommelig verloop. Waar het tegenwoordig gewoonlijk stil is onder de 60-100 kinderen, was er nu permanent wat rumoer en geroezemoes, waardoor er weinig sfeer ontstond. 

Na de kinderactiviteit - het duurde 25 minuten voor alle glasdelen hingen - waren de problemen over: de spelers verschenen nu voor het raam, er was directer contact, en bij het aangaan van de lampen achter de ramen was alles helemaal in orde.

Conclusies

We hebben hieruit een paar conclusies getrokken die we in de latere spelen verwerkt hebben.

  • We werken voortaan met microfoons die maar een beetje versterken, door kleine boxen die direct achter de sprekers staan. Wie er niet op let, merkt niet eens dat het geluid versterkt is.
  • Als we al in het donker beginnen, dan is dat geen aardedonker. Volledig donker gebruiken we alleen middenin een spel - om het effect van de verschijnende engel uit te laten komen.
  • We geven de kinderen een veel duidelijker rol, bij binnenkomst al. In het ene spel gaat dat beter dan in het andere. Voorbeelden sindsdien: onderkoning, schaap, engel, Emmaüsganger, volk van Mozes in de woestijn, vissers, soldaten, vijfsterrenherberggasten.
  • Vroegkomende kinderen worden opgevangen op de plaats waar het spel spelen gaat, ze beginnen meteen aan een activiteit die met het spel te maken heeft (bv kruizen tekenen in Het doodhout, wolken voor in De zwevende hemel).
  • We proberen de spelen zo veel mogelijk zo in te richten, dat de spelers echt tussen de kinderen zitten of lopen.
  • We proberen in elk geval de kerstspelen, waar mogelijk ook de paasspelen, te voorzien van een meer of minder komische laag of rol. In dit geval had Franciscus wat meer een doetje kunnen spelen, wien alles tot zijn grote schrik overkomt, terwijl dan de (oudere) kinderen hem telkens op weg helpen.

 

In elkaar zetten van het decor
Spel: december 2004
Pagina: november 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen