Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu Het lied van de lans leeg
Het lied van de lans:
Synopsis
Muziek:
- Hoor! Hoor! Hoor!
- Longinus' lied  
Techniek: buisklokken 
Verhalen: 
- De man die niets meer kon
    (de lamme) 
- Zijn hand op mijn schouder
    (Zacheüs)
Alle downloads 
Zie ook:
Artikel in Vieren
Zoek in Kinderkerk

Soldaat met nog ongebroken lans, klik voor vergrotingSynopsis en verslag

In het paasspel "Het lied van de lans" wordt Jezus' verrijzenis verbeeld -of beter verklankt-  door muziek die de kinderen maken. De pijnlijke, berouwvolle stilte van Jezus' graf verandert op Paasmorgen in een betoverend geluid dat hoop en vertrouwen schenkt.

Deze metamorfose komt tot stand doordat Longines, de soldaat bij het kruis, vertelt wat hij en iedereen gedaan hebben: Gods zoon vermoord. Vol spijt smijt hij zijn lans op de grond, die kletterend in stukken breekt. Maar de kinderen rapen de stukken op en maken er buisklokken van. 

Het geluid van de buisklokken past wonderwel in het lied 'Hoor, hoor, hoor!' , dat eerst juist de pijnlijke stilte liet horen, en nu het nieuwe geluid.


Deze webpagina's geven een overzicht van het spel, de muziek en de techniek. Het complete script dat in 2001 gebruikt is, kunt u downloaden.

Tentoonstelling in het museum. Klik voor vergroting

Het Arimetea-museum

Plaats van handeling in dit spel is de tuin van Jezus' graf, jaren later, omgebouwd tot een wat sleets museum. Bij binnenkomst krijgen de kinderen toegangskaartjes. De wat oudere kinderen hebben tevoren afgesproken rollen: garderobejuffrouw m/v, kaartverkoper, controleur, suppoost, programmauitdeler, plaatstoewijzer. 

Maria Magdalena is de gids/rondleider. 

Synopsis

We zijn bij elkaar in de tuin bij het graf waaruit vroeger Jezus is opgestaan. De tuin is inmiddels een museum geworden, waar Maria Magdalena de kinderen en ouders ontvangt. Ze zit op de omgewentelde steen en is aanvankelijk somber gestemd. Ze haalt herinneringen op aan de hand van de voorwerpen die her en der zijn tentoongesteld. Ze vertelt hoe het was in de tijd dat ze nog met Jezus door het land trok. Haar verhalen worden voorgelezen, zij praat ze met de kinderen aan elkaar. Tussendoor zingen de ouders een lied over stilte en spijt.

Het laatste verhaal wordt gespeeld: de soldaat Longines verschijnt wanneer Maria zijn lans laat zien. Longines vertelt het lijdensverhaal en heeft veel spijt. Hij gooit zijn stalen lans kletterend op de grond. Zijn verhaal eindigt in een droeve stilte. 

Dan vertelt Maria van de opstanding. Ze herinnert zich die ochtend nog goed. Je kon het zien, je kon het horen: Jezus is weer onder ons, kijk maar, hoor maar. De spullen hier bij dat oude graf, daar gaat het niet om. De hele wereld zou eigenlijk moeten helpen om dat betoverende geluid weer te laten klinken. Longines krijgt de geest en laat enthousiast zien hoe je van een metalen buis een klok kan maken: hij raapt een stuk van zijn lans op en het klinkt meteen al prachtig.

De kinderen gaan aan de slag en maken een buisklokje dat mooi versierd is, met een wens of boodschap die je de wereld instuurt elke keer als je erop slaat.

Als ze weer bij elkaar komen, vormen de kinderen een orkest en maken ze de nieuwe muziek. Het is dezelfde muziek als eerst maar door de instrumentjes van de kinderen is alle somberheid eraf en klinkt er alle hoop en vertrouwen uit. Maria vertelt hoe Jezus hun leerde zijn verrijzenis te vieren door brood en wijn te delen, en dat doet ze ondertussen. En daardoor klinkt het liedje uiteindelijk nog veel mooier.


Borden

In het voorportaal van de kerk
staat een bord in de vorm van een pijl:
ARIMATEA-MUSEUM
Binnen direct, groot:
ARIMATEA-MUSEUM - 
JEZUS' GRAF - 
KAARTVERKOOP
Middelgroot: 
JEZUS' GRAF 
LONGINES' LANS

Kleinere bordjes

BED VAN DE LAMME
ZACHEUS' GELD, VIERVOUDIG
KRUIS, DAT JEZUS GEDRAGEN HEEFT
LANSEN, IN SPIJT GEBROKEN
STEEN, DOOR ENGELEN WEGGEROLD 
(BUITENGEWOON ZWAAR)
ZITPLAATSEN VOOR OUDEREN
ZITPLAATSEN VOOR JONGEREN
WIJN
BEKER VAN HET VERBOND
BROOD
SPONS
ZURE WIJN

Kaartjes

ARIMATEA-MUSEUM
Toegangsbewijs oudere
Uw donatie wordt op prijs gesteld
bij afsluiting van uw bezoek.
 
ARIMATEA-MUSEUM
Toegangsbewijs jongere
En... je kunt ook meespelen in het
Groot Kinderkerk Paasorkest!
 
Personeelsidentificatiebadges
ARIMATEA-MUSEUM - PERSONEEL

Verslag

Van te voren was de grote vraag of deze muzikale stunt wel zou lukken. Hoe hou je 40 kinderen die niet gewend zijn in een koor te zingen zo in de hand dat ze op het juiste moment wel en niet hun buisklok raken? En ook: zou het spel, en ook het breken en delen van het brood, niet in één grote kakofonie eindigen?

Er kwamen onverwacht 60 kinderen, waardoor er niet genoeg buisjes waren en er ter plaatse geïmproviseerd moest worden. Het rijgen van het touwtje door de buis vergde de nodige ouderparticipatie, maar uiteindelijk ging alles goed; na een kwartier was er een orkest van zo'n 55 buisklokken.

Vervolgens ging, al even onverwacht, het instuderen van het liedje, met orkest, helemaal goed: de juiste akkoorden klonken op de juiste momenten, en de kleinsten die maar wat willekeurig op hun d-klokje mepten gaven het geheel een fraaie kleur. Het klonk echt betoverend mooi.

Maar het bijzonderste van deze paasviering was het breken en delen van het brood door Maria Magdalena. Na de kakofonie van het buisklokkenstuderen deelden de kinderen het brood rond in een intense, aandachtige, volledige stilte. 

Waarna het buisklokkenliedje de laatste keer, volgens plan, nog mooier klonk!

Jos leest het verhaal van Zacheus voor. Klik voor vergroting.
Jos leest het verhaal van de lamme. 
Links Maria Magdalena

Spel: 2001, deze pagina: 2005
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen