Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu Het lied van de lans leeg
Het lied van de lans:
Synopsis
Muziek:
- Hoor! Hoor! Hoor!
- Longinus' lied  
Techniek: buisklokken 
Verhalen: 
- De man die niets meer kon
    (de lamme) 
- Zijn hand op mijn schouder
    (ZacheŘs)
Alle downloads 
Zie ook:
Artikel in Vieren
Zoek in Kinderkerk

Lied: Hoor! Hoor! Hoor!

Paaslied voor buisklokkenorkest

1. (de stilte)

Hoor ... Hoor ... Hoor ... ...

De lucht is zwart, de dag is nacht
en niemand die nog zingt of lacht

Hoor ... Hoor ... Hoor ... ...

Gestorven is de zoon van God
begraven in een stille grot

Hoor ... Hoor ... Hoor ... ...

2. (smeekbede)

God, onze God, die wonderen doet

Maak het alsjeblieft met ons weer goed

Breng Jezus terug bij ons voorgoed, voorgoed

3. (na de verrijzenis = met buisklokken)

Hoor ! Hoor ! Hoor ! Ja! !

Het is weer licht, en ieder zingt
een nieuw lied dat voor altijd klinkt

Hoor ! Hoor ! Hoor ! Ja! !

Het is de Zoon van God, die leeft,
die liefde leert en kwaad vergeeft!

Hoor ! Hoor ! Hoor ! Ja! ! Halleluja!!!

 

... = opvallende rust
 !  = buisklokkenakkoord

Willibrord Huisman
april 2001
leeg

Toelichting

Dit lied wordt vooral door de ouders gezongen. In het eerste deel van het spel wordt alleen deel 1 en 2 gezongen. Daarin zijn juist de rusten van groot belang: het gaat er juist om dat je daar niets hoort. Het verdient aanbeveling dit nadrukkelijk met ouders en kinderen vooraf even te oefenen.

Des te mooier klinkt later het deel 3, waarin de kinderen  de buisklokken spelen.

Deel 1 en 2 horen bij elkaar en worden geoefend en gezongen na de twee lezingen. Ze hebben een sombere pianobegeleiding en een 2/2 maat. Deel 1 gaat over de stilte: de rusten moeten eigenlijk 'gezongen worden', wat dus niet kan, maar dan wel gedacht. Deel 2 heeft wat meer vaart dan deel 1.

Deel 3 is de omkering van deel 1, maar nu in 6/4 maat, en met buisklokakkoorden in de plaats van rusten en tevens buisklokakkoorden onder de gezongen coupletten. Het Halleluja aan het eind is met aanhoudend alle klokken tegelijk, inclusief een extra luide b-klok die de picardische terts verzorgt.

 

 

De kinderen vormen een orkest dat is ingedeeld naar de kleur van het viltstiftstreepje op hun buisklok; groen aan de ene kant, zwart aan de andere kant. Groen speelt de tonica (g - bes - d' - g'), zwart de dominant (d - a - d'). De jongste kinderen hebben buisjes die een d spelen; die toon past in beide akkoorden, waardoor het niet erg is als ze op het verkeerde moment spelen. 

In het slotakkoord spelen alle buisjes, plus een hard aangeslagen b. Omdat de b verder in lied noch begeleiding voorkomt, is deze ene buis voldoende om het akkoord 'mild' picardisch te laten klinken. 

Het geheel wordt ondersteund door de piano; in 2009 hebben we een versie gemaakt die door een kinderorkestje begeleid wordt. Download de partituren ter info of voor eigen gebruik.

In de pagina techniek wordt uitgelegd hoe je buisklokken kunt maken.

Het buisklokkenorkest in actie. Links de muzikanten met buisklok met groen streepje; zij spelen de tonica: g of bes of d' of g'. Rechts de zwarte streepjes, die de dominant spelen: d of a of d'. In het midden de jongsten die alleen d' spelen, wier toon in beide akkoorden past.
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen