Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu Kinderster leeg
De kinderster:
synopsis
fotoalbum
alle downloads 
Zie ook:
Lied: Help je mee?
Lied: Glo-oo-oo-ooria
Papyrus: volkstelling
Techniek: vleugelbouw
NB: deze rubriek is
nog in ontwikkeling
Zoek in Kinderkerk

 

De kinderster: synopsis

Opzet en doelgroep

Dit kerstspel is bedoeld voor kinderen van 4 tot 9 jaar, die op Kerstavond in de Studentenkerk komen voor een speciale kerstviering voor kinderen. Deze viering bestaat volledig uit dit spel, dat door volwassenen gespeeld wordt, waarin de kinderen ter plaatse zelf een rol krijgen – in dit geval als in actie komende televisiesterretjes. Ook maken de kinderen iets dat in het spel past.

Het spel veronderstelt dat de kinderen het kerstverhaal min of meer kennen. Een deel van de kinderen die in de Studentenkerk naar dit spel komen, komt verder nooit in de kerk. De ouders kijken mee en helpen vooral met de kinderactiviteit en met zingen. Sommige aspecten van het spel hebben vooral betekenis voor oudere kinderen en de ouders. Voor de allerjongsten gaat het vooral om de visuele effecten, de muziek en de sfeer.

Onderwerp, thema, titel

Dit spel speelt met de manier waarop je laat zien dat het waarlijk wonderlijk is dat Gods zoon op aarde komt. Twee manieren zijn zeer bekend: die van Lukas (kindje, doeken, voerbak, engel), en die van MattheŁs (drie koningen, ster).

We gaan hier vooral met Lukas aan de slag, die Jezus' geboorte juist als de kleinste en nederigste aller mensen schildert. Lukas krijgt hier gestalte in de televisieverslaggever die het grootse gebeuren opzettelijk zo ellendig inricht, om spannender nieuws te brengen en daardoor zelf een grotere ster te worden. Zijn goednieuwsbeÔnvloeding gaat echter zo ver, dat het goede nieuws volledig onopgemerkt dreigt te blijven.

Daarom besluiten de kinderen op te treden en de plaats van de geboorte te markeren met de gezamenlijk gemaakte Ster van Betlehem. Waarmee ze laten zien dat de komst van Gods zoon en de vrede op aarde weliswaar wonderlijk is, maar dat het wonder wel door mensen uitgedragen moet worden. Met dank aan verslaggever Lukas, zonder wie dat nooit duidelijk geworden zou zijn.

Het spel speelt wat leentjebuur bij de Sinterklaasverslaggeving op televisie: het grote verhaal is bekend; er doen zich allerlei complicaties voor, maar je weet zeker dat het op zijn pootjes terecht zal komen. De plaats van handeling voor de kinderen is een televisiestudio.

Samenvatting van het script

De kinderen zitten in de televisiestudio voor het programma "De sterrenshow", met Dieuwertje tussen hen in. Ze vraagt of ze niet allemaal zo'n beroemde televisiester willen zijn. Zo beroemd als Linke Lukas bijvoorbeeld, die zulke spannende rapportages voor kinderen maakt.

Dan maakt ze verbinding met Lukas, die de engel GabriŽl interviewt. GabriŽl vertelt enthousiast hoe hij net bij Maria is geweest, en dat de Zoon van God geboren zal worden en dat die geboorte schitterend zal zijn. Lukas besluit daar een serie reportages van te maken.

In de studio vraagt Dieuwertje aan GabriŽl (ze belt zijn mobieltje) om naar de studio te komen om daar de gebeurtenissen op televisie te kunnen volgen. Hij fluit het liedje dat we straks gaan zingen.

Opnieuw verbinding met Lukas, op het dorpsplein van Nazaret. Hij interviewt de heraut die een aankondiging gaat doen namens de keizer. Iedereen moet zich melden bij de plaatselijke burgerlijke stand, in de loop van het jaar. Maar Lukas wil het verhaal van de geboorte veel spannender te maken. Hij verandert stiekem het een en ander in de tekst van de heraut. En jawel: nu moeten Jozef en Maria naar Bethlehem. Terstond. Jozef en Maria gaan op pad.

In de studio laat GabriŽl de moed helemaal niet zakken. Och, dat kan er nog wel bij. In Bethlehem is een uitstekend hotel, daar zullen ze zeker goed ontvangen worden en…

Dieuwertje onderbreekt hem omdat er opnieuw verbinding is met Lukas. Lukas filmt het luxe hotel maar bedenkt dan dat zijn verslag zo niet spannend genoeg is. Er moet meer drama in! Vervolgens praat hij de waard om. De camera loopt – en Maria en Jozef wordt bars de deur gewezen.

Dieuwertje vraagt GabriŽl wat hij daar nu van vindt. Het lijkt toch niet echt op zijn verwachting. GabriŽl zegt dat hij het wel raar vindt, maar dat het wel klopt met zijn tekst, die hij net gesmsd krijgt van Hogerop. Er is een kindeken geboren en hij moet gauw naar de herders op den velde.

En weer is er verbinding: Linke Lukas interviewt de herders. Ja, koud, donker vannacht, niet best. En dan verschijnt GabriŽl in verblindend licht, met zijn hele boodschap, en verdwijnt weer. De herders gaan op weg naar Betlehem om te zien of het waar is wat ze gehoord hebben.

In de studio is Dieuwertje helemaal door het dolle. Het gaat allemaal toch goed komen! Hoe zou het nu zijn daar in Betlehem? Gauw doorverbinden met Lukas.

Lukas is stiekem bezig overal de wegwijzers naar Betlehem te verwijderen. Net als hij de laatste weg heeft gestopt komen de herders hem hijgend tegemoet. Interview! De herders zijn de weg kwijt. Lukas zegt dat ze naar een verzinsel op zoek zijn en dat het allemaal onzin was. Einde van zijn reeks reportages.

Inmiddels is GabriŽl weer in de studio, helemaal de kluts kwijt. Wat hebben we nu aan Gods zoon op aarde als niemand Hem vinden kan? Hoe moet zijn boodschap van de vrede, van het licht van de wereld nu bekend worden onder de mensen?

Dan komen een paar kinderen op een idee. Laten we van al onze sterren een hele grote maken. En die hangen we dan boven Betlehem. Dan kunnen de herders Jezus vinden, de schapen, de koningen, de ouders!

En zo gebeurt, en wel in het luxe hotel, dat de waard nu genereus ter beschikking stelt. De kinderen maken hun goudkartonnen ster nog mooier en plakken die op een heel grote zwarte ster waar al allemaal uite lampjes in zitten. Die wordt vervolgens de lucht in gehesen, boven de kerststal waar Jezus op wonderlijke wijze reeds geboren blijkt te zijn.

De herders, de engel, de waard, de ouders, iedereen komt kijken. Maria bedankt de kinderen. Tijd om het liedje te zingen - "schijnt er een licht in de donkerste nacht", en zie: plots schittert de ster.

Tenslotte komt ook Lukas. Die biedt zijn nederige excuses aan, maar daar wil Maria niet van horen. Juist door de streken van Lukas is het goed gekomen: de Zoon van God schittert door de hulp van de mensen. Alleen door Hem te helpen zorg je dat iedereen het licht kan zien. Waarop ze allemaal het liedje nog een keer zingen.

Enscenering & special effects

Het inmiddels onmisbare vertrouwde special effect is de plotse verschijning van een zingende GabriŽl. Daartoe moet het aanvankelijk stikdonker zijn, en plotseling fel licht, liefst alleen gericht op GabriŽl. Voor die verschijning zijn twee 300 Watts bouwlampen op de grond voldoende. GabriŽl draagt zijn gebruikelijke albe, vleugels, en aureool.

Het bijzondere special effect is de kinderster, ofwel de Ster van Betlehem, gemaakt door de kinderen zelf uit hun eigen kleine sterren. Deze moet bijzonder groot en indrukwekkend zijn. Misschien zelfs een vijfpuntige ster met een staart. Acht snoeren met kerstlampjes doen de ster oplichten.

De ster moet ter plekke kunnen worden opgehesen naar een hoogte waar men onderdoor kan lopen, liefst zo dat ze ook bij de nachtdienst nog kan blijven hangen; of ze moet dan (aan) tegen de muur gezet kunnen worden.

Relatie met eerdere spelen

Qua thematiek is dit spel nauw verwant aan 'De zwevende hemel', waar immers ook Lukas' contrast tussen de verwachte schitterende geboorte en de nederigheid van de feitelijke geboorte wordt uitvergroot. In beide spelen, en ook in andere, komt het uiteindelijk allemaal goed doordat de kinderen namens de mensheid zich inzetten voor het uitdragen van het Goede Nieuws.

Veel elementen zijn bekend uit eerdere kinderkerkkerstspelen, met soms een wat andere draai. Hier in elk geval de heraut, de herberg, en de engel. De waard heeft her en der letterlijk dezelfde tekst als vorig jaar (in De meetellers).

De meest recente versie van het script kunt u downloaden, printen en naar wens aanpassen en gebruiken in uw eigen gemeente of school; zie het colofon
We stellen uw reactie zeer op prijs!
Spel: december 2009
Deze pagina: december 2009
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen