Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu Het glazen boek leeg
Het glazen boek:
 
Synopsis
Script 
- Lied: Help je mee? 
- Techniek: Glasraam
alle downloads 
Zie ook:
Het licht in de scherven
Artikel in Vieren
Zoek in Kinderkerk

Synopsis

Het glazen boek: synopsis

Opzet en doelgroep
Deze viering is opgezet voor de ongeveer 100 kinderen in de basisschoolleeftijd die de kinderkerst van de Nijmeegse Studentenkerk komen bezoeken. In het ontwerp is uitgegaan van een activiteit die door de kinderen tijdens deze viering verricht moet worden en die tot een visueel bijzonder resultaat moet leiden. Dat is in dit geval een glasraam van vliegerpapier, dat door de kinderen in afzonderlijke panelen wordt gemaakt en dat pas een boodschap vertelt wanneer de delen worden samengevoegd en van achteren verlicht. Een inleidend spel plaatst het maken van het raam in een context waarin het gaat om het vertellen van de boodschap van het licht.

Samenvatting
Tijd & plaats van handeling is ergens in de vroege Middeleeuwen. De mensen slaan elkaar de hersens in en er komt een monnik vertellen van Jezus. Maar de mensen geloven hem niet, hij leest alleen maar uit dat boek. Dan komt er een andere monnik met een vage schets van een glasraam. Je moet het laten zien, zegt hij, het gaat toch om het licht? Hij heeft een stapel bleke vellen bij zich. De praatmonnik ziet er niks in. Wie kan al dat werk doen? Dat krijgen ze toch nooit klaar met z’n tween. maar de boodschap van het licht verbreiden, daar willen de kinderen wel bij helpen, en als het klaar is, breekt het licht door en begint het raam te spreken.

Thematiek
Deze kerstviering heeft als centraal thema het verbreiden van de boodschap dat Jezus als brenger van de vrede op aarde gekomen is. Daarbij wordt licht op verschillende, deels overlappende wijzen gebruikt: aanvankelijk als bijna synoniem met zien, in contrast met het gelezen woord. Ook wordt het contrast tussen licht en donker aangezet. Tenslotte is Jezus het licht van de wereld, die wordt geboren in de donkerste nacht. Het licht-donker-contrast wordt uitgebeeld door twee mensengemeenschappen tegenover elkaar te plaatsen: Korinte en het Dammerwoud. Het verbreiden van de boodschap (c.q. het brengen van vrede) is in het Dammerwoud hard nodig. Hoe verbreiden we die boodschap? Met een glasraam waardoor en waarin het licht tot ons schijnt. Dat glasraam moeten we eerst samen maken. Pas als alle stukjes samenvallen, wordt de boodschap duidelijk.

Rollen / taken
-
Broeder Prefatius
- Broeder Illustrans
- Het sprekende raam = Maria
- Verwelkomer, gastheer, liedjes = Prefatius 
- Instudeerder van "Help je mee", 2e deel = Illustrans
- Lichtaanstekers, raamplakkers, kinderassisteerders, pianist

Spullen
-
Alle kinderen een kaarsje
- Kledij: Twee Middeleeuwse kloosterlingen, n Maria-outfit
- Een verbeelding van duisternis, armoede, moord, wraak & ellende
- Oude boeken: Zeer oude bijbel plus een Latijnse tekst
- Een rol met 24 schetsen van glasraamdelen, 1 op 1, op wit mat papier
- Een ontwerp in kleuren in 24 stukken geknipt
- Bont vliegerpapier te voren aan stukjes gescheurd, lijm
- Een zwart raamwerk waar de glasraamdelen in kunnen worden bevestigd
- Veel & goed licht voor achter het glasraam (bouwlampen, spot voor op de ster)
- Dimmers om het licht geleidelijkaan te laten doorbreken
- Matjes om rond het glasraam te kunnen zitten.

Inhoudelijk
-
Monoloog Prefatius
- Dialoog Prefatius / Illustrans
- Monoloog van Maria uit het raam
- Lied: Help je mee?

Enscenering
Striktgenomen zijn er maar liefst 4 verschillende situaties:
- Het leven van Jezus (wordt naverteld)
- De christengemeenschap in Korinte (wordt verteld)
- De zendelingen in het Dammerwoud (wordt gespeeld)
- Het hier & nu: deze kinderen in deze kerk (is)

De Middeleeuwse rouwdouwers in het Dammerwoud zijn nodig om de noodzaak van de zending duidelijk te maken: ze zijn gevangen in een cirkel van macht, geweld, en wraak. De gemeenschap in Korinte is de ‘ideale’ gemeenschap vanwaar de zendelingen uitgezonden zijn. De vertelling over Korinte laat zien dat het geloof daar leeft en dat het tot vrede en voorspoed leidt, en dat die boodschap verbreid moet worden. Het Dammerwoud en Korinte staan tegenover elkaar als ‘voor de behandeling’ / ‘na de behandeling’.

De vraag is, of dit niet te ingewikkeld is. (Hoewel een doorsnee tekenfilm op Kindernet veel ingewikkelder is). Je zou Korinte weg kunnen laten, en de zendeling direct van Jezus af kunnen laten komen. Maar dan is het mooie contrast tussen die twee plaatsen weg. En je zou de woestelingen kunnen laten vervallen en direct de kinderen te Nijmegen komen kerstenen. Maar daarmee wek je de indruk dat de kinderen het gelezen woord niet kunnen begrijpen, alsook dat ze elkaar de hersens in slaan. Bovendien is hun ‘helpen’ van de beide zendelingen dan wat raar: ze zouden dan zelf de ramen maken die voor hen bedoeld zijn.

Het Dammerwoud, 2.50 bij 1.25 m, door 8 kinderen.We proberen het dus eerst maar eens met deze vier situaties. Er zijn wel attributen bij nodig: voor het Dammerwoud een afbeelding van moord & doodslag, bijlen, knuppels etc. Voor Korinte het boek.

Namen

De namen Korinte en Dammerwoud moeten helpen bij het helder houden van het verhaal. Korinte is inderdaad een vroege, bloeiende Christengemeenschap van bekeerde heidenen. Het Dammerwoud klinkt een beetje eng en wild. Voor de kenners verwijst de naam naar Damwoude, waar Bonifatius en zijn companen op gruwelijke wijze vermoord zijn.

De namen van de personen zijn minder van belang omdat die immers door mensen gespeeld worden.

Toon
Prefatius is wat neerslachtig omdat het allemaal niet zo lukken wil met zijn evangelisatie. Alleen als hij praat over Korinte en over Jezus wordt hij enthousiast. Illustrans brengt de vaart er in. De dialoog is snel en opgewekt, en de tekst is een beetje komisch. Volwassenen herkennen wellicht wat van de 'Windows 2000'- verwijzingen. Maria uit het glasraam tenslotte brengt het ware warme kerstgevoel: zij vertelt het kerstverhaal door zich te verbazen hoe mooi het is – zowel het raam als het verhaal.


Draaiboek

duur

Wat

Door

Met

3

Welkom;
crecheverwijzing;
kaarsen aansteken

Willibrord

kaars bij kruisbeeld brandt reeds

5

Kerstliedjes zingen:
"Wij komen te zamen"
"De herdertjes"
"Een voerbak voor een koning"

Willibrord

piano

5

Nieuw lied instuderen:
"Help je mee", deel 1
"Help je mee", deel 2


Willibrord (wordt daarna Prefatius)
Jos (wordt daarna Illustrans)

piano
pij + sandalen
pij + sandalen

2

Monoloog 1:
- mislukte lezing Latijn
- Het dammerwoud

Prefatius

Boek

1

Liedje instrumentaal

Eva

sopraninoblokfluit

3

Monoloog 2:
- Korinte
- mislukte lezing 18e eeuws

Prefatius

Boek

1

Lied, deel 2

Illustrans met de kinderen

piano

5

Dialoog
Ontvouwen glasraamschetsen

Prefatius plus Illustrans

opgerolde raamschetsen

1

Lied, deel 2

Illustrans met de kinderen

piano

1

Instructie

Illustrans plus alle anderen

 

15

Kinderen maken glasraamdelen;
Glasraam wordt geleidelijkaan gemonteerd

Kinderen onder begeleiding van ouders;

 

2

Samenkomen;
korte dialoog

Prefatius & Illustrans

 

2

Lied:
- deel 1
- deel 2
- deel 1 en 2 tegelijk
- deel 1, dan deel 2
licht gaat aan tijdens het zingen


Prefatius alleen
Illustrans alleen
Prefatius plus Illustrans
Allen olv Prefatius

piano

1

Overgangsdialoog

Prefatius, dan Illustrans

 

3

Het kerstverhaal bij het raam

Maria uit het raam

 

3

Afsluiting: lied in canon:
deel 1
deel 1+ 2
deel 1+ 2
deel 2

Allen, olv Prefatius

piano

 

Spel: 1999
Deze pagina: 2000
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen