Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu bij Het Volk van Eigenland leeg
Het Volk van
Eigenland:
 
kringspel
beschrijving
bijbelverhaal
Zoek in Kinderkerk

Bijbelverhaal

Ruth en Boaz

Dit verhaal gaat over Ruth. Ruth komt uit een ver land. Haar man is net doodgegaan, en ze heeft niets meer om van te leven. Ze is met haar schoonmoeder meegereisd naar Isral. “Je zult zien dat het goed is in het land Isral,” zegt haar schoonmoeder.

Het verhaal gaat ook over Boaz. Boaz is een boer met een grote akker. Tien jaar lang heeft er niks op de akker willen groeien. Maar Boaz heeft op God vertrouwd, en nu staat de akker boordevol met koren.

Zijn knechts zijn net het koren aan het oogsten. Ze snijden de korenaren af met een sikkel en leggen ze in grote bossen op de ezel. Ze moeten flink doorwerken om het allemaal binnen te krijgen.

Als de knechts omkijken zien ze een vreemde vrouw. Ze heeft rare kleren aan, en haar haar zit ook niet normaal. En… ze raapt de korenaren op die zij hebben laten vallen!

“H, blijf af!” roept n van de knechts. “Dit is het koren van Boaz!”

Ruth en de knechts van Boaz (Eva, okt 1998)

Boaz ziet de vreemde vrouw ook. “Laat haar maar,” zegt hij tegen zijn knechts. “En trouwens, laat nog maar wat meer korenaren vallen.”

De vrouw knikt dankbaar naar Boaz. Die vrouw, dat is Ruth. Ze heeft de korenaren hard nodig. ’s Avonds haalt ze de gerstekorrels eruit. Die maalt ze fijn en dan bakt ze er brood van. Misschien is er net genoeg voor haar en haar schoonmoeder.

De volgende dag gaat Ruth weer naar de akker van Boaz. Boaz ziet haar en hij wenkt naar zijn knechts. De knechts laten een hele bos korenaren van de ezel vallen. En als Ruth ze opraapt, geven ze haar ook te drinken.

Boaz wil met Ruth trouwen. “Je weet niet waar je aan begint,” zegt een andere boer tegen hem, “een weduwe uit een vreemd land.” Maar Boaz wil Ruth niet in de steek laten. Hij vindt dat hij Ruth en haar schoonmoeder moet helpen, net zoals God hem geholpen heeft.

Boaz en Ruth trouwen. En God helpt hen ook: ze krijgen een zoon. En niet zmaar een. Want later krijgt die zoon zelf een zoon, en dat… is David, die de grote koning van het volk Isral wordt!

Willibrord Huisman, 1998
naar het boek Ruth
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen