Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1AnderWerk
 
Menu bij Het Volk van Eigenland leeg
Het Volk van
Eigenland:
 
kringspel
beschrijving
bijbelverhaal
Zoek in Kinderkerk

Beschrijving

Het Volk van Eigenland

Een kringspel over vreemdelingenvrees

Beschrijving uit 1994, gepubliceerd in: Vieringen met Kinderen (Gooi & Sticht) 1995 / 3: 39-42

Dit spel is gemaakt door de Kinderkerkgroep van de Nijmeegse Studentenkerk, om te spelen met een kleine groep kinderen. Het maakte onderdeel uit van een kinderkerkbijeenkomst van één uur, die niet gekoppeld was aan deelname van de kinderen aan een dienst. In deze bijeenkomst werd de thematiek ook benaderd met een verhaal en een kort gesprek. We hebben het spel met z'n allen gespeeld, dat wil zeggen drie volwassenen en elf kinderen van 4 tot 10 jaar in één kring. Gewoonlijk gaan de kinderen na de kinderkerk naar de 'echte' kerk om daar koffie te drinken; in dit geval werd tijdens deze koffie het spel voorgedragen aan de daar aanwezigen. Om de ouders wat meer te informeren hebben we de kinderen niet alleen de tekst van het spel, maar ook de beschrijving ervan meegegeven.

Onderwerp, aanleiding, doel

Het onderwerp van dit kringspel is vreemdelingenvrees. Het doel van het spel is dat de kinderen zich bewust worden van de macht van de afwerende groep ten opzichte van de vragende buitenstaander, en dat ze zien dat de bijdrage van de vreemdeling een andere kijk op de wereld kan leveren.

Een niet gepland maar wel bereikt doel is dat volwassenen die het spel zien op een onverwacht indringende wijze geconfronteerd worden met een probleem dat velen slechts uit de kranten kennen.

Evaluatie

Het spelen van het spel verliep goed. De kinderen vonden het spannend om te doen en deden enthousiast mee. De onbegeleide muziek bleek geen probleem te vormen; de meeste kinderen pikten de melodie snel op. Alleen de eerste twee teksten van het middendeel werden door sommige kinderen verward, maar dit was niet storend.

Na de dienst hebben we het spel onder grote belangstelling (het was onder de mededelingen aangekondigd) voorgedragen onder de koffie. Alom waardering, hoewel een aantal elementen uit het spel bij de voordracht de mist inging. Zo zag bijna niemand het effect van de puzzel, en mislukte het lopen in een lange sliert aan het eind vanwege de omstanders.

De essentie van het spel kwam goed over bij de kinderen. Zo kwamen ze zelf tot de conclusie dat de puzzel er op duidde dat je niet in een gesloten kring hoefde te staan, maar in een sliert kon lopen, en dat er dan vanzelf mensen bij konden, zonder dat er iemand uit hoefde. Ook hadden ze zonder toelichting in de gaten dat het egoïstische middendeel ("... onszelf") nou niet bepaald de christelijke idealen weerspiegelt, en zongen het dus des te overtuigender.

Suggesties voor gebruik

Het spel is in eerste instantie ontworpen om met de kinderen te spelen en niet om het voor te dragen. Zo ligt bijvoorbeeld de puzzel in de kring op de grond, waardoor die slecht zichtbaar is voor eventuele toeschouwers. Uit de reacties bleek dat het voordragen van het spel voor volwassenen wel degelijk betekenisvol was. Men zou het bijvoorbeeld kunnen inpassen in een dienst die dit thema op verschillende wijzen behandelt, waarbij één wijze de voordracht van de kinderen is. Dit betekent dat naast het (kindgerichte) spelen en ontdekken van het spel zelf aandacht besteed moet worden aan een trefzekere en effectieve voordracht. Hiervoor is één uur onvoldoende; men zou bijvoorbeeld het spel op één zondag kunnen spelen en vervolgens op zaterdag voor de volgende zondag meer 'voordrachtgericht' in kunnen studeren om het de dag daarop in een dienst voor te dragen. Afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse zal ook iets bedacht moeten worden om de puzzel meer zichtbaar te krijgen terwijl deze toch in het 'Eigenland' ligt.

____________________
Spelbeschrijving

Het kringspel gaat over vreemdelingenhaat en ongastvrijheid. De kring symboliseert hier een beperkte, bekrompen, en egoïstische gemeenschap. De vreemdeling wordt alleen toegelaten omdat deze een geschenk meebrengt. Dit geschenk symboliseert het waardevolle dat iedere vreemdeling in zich draagt; de echte waarde ervan wordt aanvankelijk niet onderkend. Uiteindelijk blijkt dat de optelsom van de geschenken ertoe leidt dat de kring wordt opengebroken.

De kring wordt gevormd door kinderen die dicht tegen elkaar aan staan, met de gezichten naar binnen toe. In hun midden worden de geschenken verzameld die de vreemdelingen meebrengen.

Om de kinderen de situatie goed te laten ervaren is het wenselijk dat ze allemaal een keer voor vreemdeling spelen. De vreemdeling loopt om de kring heen en wordt pas na drie maal vragen toegelaten. Om nu te zorgen dat er weer een nieuwe vreemdeling komt wordt een kunstgreep uitgehaald: de gemeenschap vindt dat er niemand meer bij kan, dus nu de vreemdeling is toegelaten moet er een ander uit.

Puzzelstukken, nu met tekening door Eva, 2005; klik voor haar originelenDe geschenken zijn puzzelstukken. Ieder puzzelstuk stelt een deel van de kring voor met één kind erop. Zolang er nog maar een paar puzzelstukken zijn, lijkt het er dus op alsof de puzzel de gesloten kring zal gaan voorstellen. Maar omdat de helft van de stukken links en de andere helft rechts de uitstulping heeft, kunnen ze alleen samengevoegd worden in de vorm van een kronkelende slinger, met zowel aan begin als aan het eind de mogelijkheid er stukken aan toe te voegen.

Als gaandeweg het spel de slingerfiguur te voorschijn komt, realiseren de kinderen zich dat ze zelf ook niet per definitie een kring hoeven te vormen. De kring breekt open, de kinderen pakken elkaar om en om bij de hand en lopen als een lange slang kriskras door de ruimte.

Deze slang symboliseert het tegengestelde van de gesloten gemeenschap: de kinderen kijken twee kanten op, er is geen binnen en buiten meer, iedereen kan zich aansluiten, en er hoeft niemand meer uit als er iemand bij komt.

De kinderen in de kring zingen drie verschillende liedjes. Bij het eerste lopen ze, aanvankelijk in een kringetje, aan het eind in een slangvorm. Ook de tekst is aan het eind van het spel anders. Het tweede liedje bevat de antwoorden op de drie vragen van de vreemdelingen; de kinderen staan dan stil, terwijl de vreemdeling om de kring heen loopt. Het derde liedje is een reactie op het toelaten van de vreemdeling; ook hier is de tekst de laatste keer afwijkend. De vreemdeling zingt niet maar spreekt, hetgeen het contrast tussen het timide vragen van de vreemdeling en het zelfverzekerde gedrag van de groep versterkt.

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen